Erkende korte beroepsopleidingen Masterclasses

Juni 2022: STAP-erkenning

VCM Opleiders heeft het NRTO-keurmerk ontvangen. Hiermee komen alle VCM Opleidingen in aanmerking voor het STAP-budget.

Website door Buro TARGET