Erkende korte beroepsopleidingen Masterclasses

VCM Kenniscentrum: Ondanks veel fileleed een grote opkomst

VCM Kenniscentrum verslag 17 sept 2015

Donderdag 17 september jl. heeft het VCM kenniscentrum een bijeenkomst gehouden in De Koffiebrandery aan de Daviottenweg 40 te’ s-Hertogenbosch. Tussen 19.00 uur en 19.30 uur werd iedereen hartelijk ontvangen door VCM gastvrouw Dally en de beheerder van deze prachtige accommodatie, Peter Westerling. Peter is tevens een oud-cursist van VCM en heeft al enkele jaren een succesvolle mediationpraktijk.

De opkomst was groot en er werd van meet af aan volop kennis en ervaring met elkaar gedeeld. Van enkelen kregen we het bericht dat het vanwege de vele files niet haalbaar was om redelijk op tijd te arriveren. Dat is natuurlijk jammer maar daarom niet getreurd: iedereen wil een spoedig vervolg geven aan dit gebeuren en wij houden al onze (oud) cursisten op de hoogte.

Omstreeks 19.30 uur opende Gerard van de Kerkhof de bijeenkomst en sprak over de werking, het nut en het doel van het VCM kenniscentrum. Iedereen die de VCM opleiding tot erkend mediator en erkend nalatenschapscoach gevolgd heeft, kan zich hierbij aansluiten.

Op de vraag wat hiermede het verdienmodel voor VCM is (aansluiten kost slechts eenmalig euro 25,00 inschrijfgeld en verder euro 85,00 per jaar) antwoordde Gerard trots: “Er is geen verdienmodel! Wij zorgen voor het welzijn van onze cursisten tijdens de opleiding. Maar ook na de opleiding besteden wij, binnen de grenzen van onze mogelijkheden daar graag aandacht aan. Zie het als een stukje service.”

Duidelijk werd dan ook dat dit kenniscentrum er is voor en door (oud)cursisten die graag in contact blijven met elkaar en zo de mogelijkheid hebben om kennis en ervaring te delen. Dit kan op alle vakinhoudelijke gebieden. Maar ook bleek er behoefte te zijn aan het delen van kennis en ervaring op marketing- en verkoopgebied m.a.w. het opbouwen van een praktijk. Gerard legde uit dat VCM dit zeker stimuleert en graag de kennis en ervaring hiervoor aandraagt. Het stimuleren van onderlinge samenwerkingsverbanden en het geven van persoonlijke adviezen, handvatten en tips zijn een onderdeel van onze kennisoverdracht.

VCM is en blijft wel een opleidingsinstituut. Alle VCM activiteiten staan in het teken van opleiden en kennisoverdracht. Juist door niet deel te nemen aan- en niet te participeren in mediation- en coachingsbedrijven kan VCM volledig onafhankelijk blijven. En op dat gebied  onafhankelijke adviezen, handvatten, tips en lessen blijven geven.
Belangrijk zo bleek, zijn ook de ervaringen, handvatten en tips die in het kenniscentrum aan elkaar gegeven worden. Onderling kunnen er intervisie groepjes gevormd worden.

Hierna legde Sjoerd Aldenzee uit dat, om dit ook online te realiseren er een besloten LinkedIn groep is. Hierop kunnen leden van alles posten en kunnen vragen gesteld worden. Ook de genoemde handvatten, tips op allerhande gebieden kunnen hier gedeeld worden.

Verder krijgt ieder lid een inlogcode en verschaft zich op die manier toegang tot alle zgn. ‘white papers’. Dit zijn relevante formulieren, documenten, overeenkomsten voor de mediator en de nalatenschapscoach. Ook hierbij kan door de leden zelf aangegeven worden waar de behoeften liggen. Sjoerd: “Ja, inderdaad u vraagt en wij draaien.”

Om 20.15 werd de CEO van het ADR/ICR Register, de heer Robert Tettelaar die hiervoor speciaal uit het Duitse Emmerich kwam, voorgesteld. Robert gaf een interessante uitleg over het internationaal gerespecteerde ADR/ICR register. De overeenkomsten, de verschillen met andere registers (zoals o.a. MFN) en de status van het wetsvoorstel op mediation van mr. Ard van der Steur, thans minister van Justitie. Verder beantwoordde Robert de vele vragen over de accreditatie, certificering, erkenningen en PE punten voor mediators, conflictcoaches, arbiters en nalatenschapscoaches.

 

De tijd ging snel want pas rond 21.15 uur kreeg VCM trainer en mentor Mary Vermeulen de kans om haar VCM collega mentor Inge Seijkens voor te stellen en de vragen te beantwoorden die er waren over de nieuwe specialisatieopleiding tot Familymediator. Er is afgesproken dat belangstellenden zich vrijblijvend kunnen melden waarna de geschikte data van deze nieuwe opleiding in overleg bepaald worden.

Het was een leerzame en gezellige avond. Unaniem werd besloten om dit over niet al te lange tijd weer eens over te doen. We zullen dan nog een keer al onze oud-cursisten (dus ook cursisten die nog geen lid zijn van het VCM kenniscentrum) uitnodigen. Iedereen gaf te kennen wederom van de partij te zijn en van de tussentijd gebruik te maken om een uitgebreide behoeften-inventarisatie te maken. De hoop werd uitgesproken dat degene die deze avond verhinderd waren er de volgende keer wel bij kunnen zijn. Van harte welkom.

De sfeer zat er zo  goed in dat iedereen rond 22.00 uur erg dorstig werd. Gelukkig had Peter de borrel en de hapjes al klaar staan. Er werd nog volop en lang genetwerkt.

Gerard sloot af: “Gaat allen… geheel des mediators…. heen in vrede. Blijf uw kennis en ervaring met elkaar delen. Voor een VCM-er betekent delen,…… vermenigvuldigen”.

(Deelname aan deze bijeenkomst leverden alle ADR/ICR geregistreerde VCM-ers 2 PE punten op.)

 

Website door Buro TARGET