Erkende korte beroepsopleidingen Masterclasses

Delen wordt Vermenigvuldigen (van kennis en ervaring).

Maandag 25 januari  jl. zijn er wederom een groot aantal mediators en nalatenschapscoaches die door VCM Trainingen opgeleid zijn bij elkaar gekomen. Omdat deze uit alle windstreken komen, was vanwege de centrale ligging gekozen voor Hotel van der Valk te Houten. Tussen 19.00 uur en 19.30 uur werd iedereen hartelijk ontvangen door VCM gastvrouw Dally. 


Het programma stond in het teken van een interactieve sessie over de visie - en de wensen van de leden m.b.t. het VCM kenniscentrum. Deze sessie werd geleid door Els van der Velden. Els is in haar dagelijks leven gesprekspartner, mediator (VCM opgeleid) en professional in intermenselijk gedrag en communicatie. Daarna volgde een boeiende presentatie van de succesvolle creatieve entrepeneur en inmiddels landelijk bekende spreker Arjan Elbers. Arjan nam ons allen mee op zijn reis van Leads naar klant naar band.
Nadat Gerard de bijeenkomst opende begon Els met de interactieve sessie. Er werden 5 groepen geformeerd. Iedere groep had de opdracht om 2 onderwerpen met elkaar te bespreken en daar vervolgens een kort verslagje van te maken. Bij de 1ste opdracht werd besproken wat de wensen zijn m.b.t. onderwerpen en zaken die op de site van het VCM kenniscentrum moeten staan. De 2de opdracht was het inventariseren van de kennis en ervaring die de aangesloten leden met elkaar kunnen en willen delen. De uitkomsten zijn als volgt:


Onderwerpen waar behoefte aan is via de site van het VCM Kenniscentrum:
Basisformulieren zoals voorbeeld contracten en formulieren voor mediators en nalatenschapscoaches. Allerlei checklists voor mediators en nalatenschapscoaches. Publicaties, nieuws e.d. Lijst van F.A.Q. Actualiteiten en belangrijke wijzigingen. Tips en trucs van specialisten. Aangrenzende vakgebieden. Samenwerkingsmogelijkheden. Adviezen, tips en handvatten voor de opstart van een praktijk. Oefentoets ADR. Feedbackformulier voor opdrachtgevers. Casustieken. Handboeken. Soort van forum met mogelijkheid voor het stellen van vragen aan elkaar. Interessante links. Belangrijke (inter)nationale adressen. 
Een ‘smoelenboek’ van aangesloten leden met contactgegevens en een beschrijving van de persoonlijke kennis en kwaliteiten zodat men elkaar gemakkelijk kan vinden. 

Kennis van aangesloten VCM’ers die gedeeld kan worden:
Financieel, fiscaal, juridisch, notariële kennis. Automatisering. Mediation. Nalatenschappen. Erfrecht. Testamenten. Alimentatieberekeningen, Taxatie. Bewindvoering. Zaken omtrent bouw, arbeid en organisatie, familymediation, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur e.d.
Alle aanwezige kennis. Deze kennisbank wordt steeds verder uitgebreid.

VCM Kenniscentrum zal als faciliterende partij zoveel als mogelijk de behoeften invullen. Hierbij is de hulp van u als aangesloten leden onontbeerlijk.  “Immers, het Kenniscentrum is er niet alleen VOOR u maar voornamelijk DOOR u”, zo werd door eenieder beaamd.  


Duidelijk werd dan ook dat dit kenniscentrum er is voor en door (oud)cursisten die graag in contact blijven met elkaar en zo de mogelijkheid hebben om kennis en ervaring te delen. Dit kan op alle vakinhoudelijke gebieden. Maar ook bleek er behoefte te zijn aan het delen van kennis en ervaring op marketing- en verkoopgebied m.a.w. het opbouwen van een praktijk. Gerard legde uit dat VCM dit zeker stimuleert en graag de kennis en ervaring hiervoor aandraagt. Het stimuleren van onderlinge samenwerkingsverbanden en het geven van persoonlijke adviezen, handvatten en tips zijn een onderdeel van onze kennisoverdracht. 


Hiertoe was ook Arjan Elbers ingehuurd om ons allen mee op reis te nemen van Lead naar Klant naar Band. 

Deze inspirerende presentatie werd door eenieder als nuttig en waardevol ervaren. Een toelichting van deze presentatie met de bruikbare handvatten en tips is beschikbaar en toegankelijk voor leden.

Nadat de vragen op het gebied van het VCM Kenniscentrum en het online gebeuren werden beantwoord door Sjoerd Aldenzee was het nog een gezellig en leerzaam samenzijn. Als mediator en nalatenschapscoach ben je in de meeste gevallen zelfstandig dienstverlener en kun je soms het gevoel krijgen dat je er alleen voor staat. Juist daarom is zo’n samenzijn van belang en wordt nog eens onderstreept dat je als lid van het VCM Kenniscentrum er echt niet alleen voor staat. Door kennis en ervaring te delen, doen we het samen. 

Gerard sloot concluderend dan ook af: 
“Sometimes, single and devided we might feel weak. But….together we are strong.”

 (Deelname aan deze bijeenkomst leverden alle ADR/ICR geregistreerde VCM-ers 2 PE punten op.) 

Website door Buro TARGET