Erkende korte beroepsopleidingen Masterclasses

Conflictcoach

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking. Deze kennismaking kan telefonsich of persoonlijk plaatsvinden.

 

Opleiding
Mensen die te maken hebben met een conflictsituatie en daarbij niet in staat of niet willens zijn om met elkaar aan tafel te gaan kiezen steeds meer mensen voor een VCM gecertificeerde en ADR erkende registercoach. Dit zijn de beste kenmerken van  betrouwbaarheid, kwaliteit en professionaliteit . Deze kenmerken zijn noodzakelijk voor het welslagen van uw toekomstige praktijk en zijn te verkrijgen d.m.v. het goed doorlopen van de VCM opleiding ‘conflictcoach worden. U wordt VCM gecertificeerd en erkend ADR register conflictcoach.

Uw VCM opleiding ‘conflictcoach worden’ is ADR geaccrediteerd. Dit is de hoogst haalbare en meest gerespecteerde officiële internationale erkenning die er is. Het betekent dat deze opleiding garant staat voor de hoogste kwaliteit en op landelijk gebied (Nederland en België) de absolute toppositie inneemt.Tevens verplichten wij ons hierdoor om volgens de Europese richtlijnen voortdurend te werken aan kwalitatieve educatie voor (toekomstige) conflictcoaches. Na het behalen van de VCM vaardigheidstoets en de ADR kennistoets bent u officieel VCM gecertificeerd en ADR register conflictcoach.

Concept, VCM kenniscentrum
Na de opleiding staat u er niet alleen voor. U heeft recht op toegang tot het VCM kenniscentrum. Aldus: blijvende vakinhoudelijke ondersteuning in de praktijk met kennis, advies en direct bruikbare tips / handvatten voor effectieve opdrachtverwerving.
Klik hier voor meer informatie m.b.t. het kenniscentrum.

Toekomst
Tegenwoordig en in de toekomst wordt mediation op steeds meer gebieden toegepast. De voordelen van mediation t.o.v. een gerechtelijk procedure zijn de enorme kosten- en tijdsbesparingen en het feit dat bij mediation naar een oplossing gezocht wordt die alle betrokken partijen tot tevredenheid stemt.
Mediators werken soms in dienstverband maar meestal als zelfstandige dienstverlener. Sommigen richten zich geheel op mediation en anderen doen het in combinatie met andere activiteiten of werkzaamheden. Als mediator bepaalt u zelf het aantal uren wat u hieraan wilt besteden alsmede uw eigen tijdsindeling. VCM gecertificeerde en ADR registermediators bepalen zelf het uurtarief. Afhankelijk van de aard en de zwaarte van de zaak liggen deze tussen Euro 100 en Euro 185,00 per uur.

Opleidingsprogramma
De opleiding is opgebouwd uit 5 modules. Enige thuisstudie is vereist. Module 1 betreft de selectieprocedure en het persoonlijk kennismakingsgesprek. Modules 2 tot en met 4 betreffen de opleiding in een kleine groep van 8 tot 10 personen gedurende 3 dagen aaneengesloten dagen. Module 5 geeft u onbeperkt het recht om gebruik te maken van een VCM mentor voor begeleiding in de praktijk. Tevens heeft u het recht om u aan te sluiten op het VCM kenniscentrum.

Uw docenten/trainers en mentors
Module 1 :  Gerard van de Kerkhof
Module 2 tot en met 4: Mary Vermeulen
Module 5: Mentors: Mary Vermeulen en Inge Seijkens

Module 1: Telefonisch of persoonlijke kennismakings-  en adviesgesprek

U wordt uitgenodigd voor een telefonisch of persoonlijk kennismakings- en adviesgesprek indien redelijkerwijs blijkt dat u aan de aanvangskwalificaties voldoet. Dit zijn een vooropleiding als:

 • VCM gecertificeerd en ADR erkend registermediator
 • Een andere door ons erkende opleiding tot mediator

Tijdens dit gesprek bespreken wij uw aanvangskwalificaties en wordt bekeken in hoeverre u geschikt bent voor als conflictcoach. Het is onze verantwoording dat het VCM certificaat en de ADR erkenning alleen toekomt aan mensen die in staat zijn om de goede naam en de kwaliteit te blijven uitdragen.

Telefonisch of persoonlijk kennismakings- en adviesgesprek - KLIK HIER
Dit gesprek is altijd objectief, onafhankelijk en vrijblijvend. Indien u n.a.v. een positief advies beslist het traject verder voort zetten, kunt u zich aanmelden voor deze opleiding.  Tot dan is alles kosteloos en vrijblijvend.

Module 2, 3 en 4

Alle dagen staan in het teken van praktijkoefeningen met als basis de reeds genoten mediationopleiding. Belangrijke aanvullingen zijn:

 • Belangen begrijpen van een persoon of een groep. Deze in kaart brengen. De cliënt wijzen op mogelijkheden en onmogelijkheden. De cliënt leren hoe zaken te communiceren naar de andere persoon of groep waar hij of zij een conflict mee heeft
 • Inzicht krijgen in het gedrag tijdens een conflict en het effect daarvan.
 • Het creeren van weerbaarheid en empatisch vermogen
 • Zelfreflectie op eigen aannames en mentale modellen
 • Proactief uit een slachtoffersrol stappen
 • Probleemoplossend onderhandelen

Module 5  Praktijkbegeleiding via het VCM mentoraat

Na module 5 kunt u in de praktijk aan de slag. Bij het verkrijgen van de (eerste) opdrachten wordt u, naar behoefte begeleid door uw VCM mentor. Dit zijn ervaren conflictcoaches waarmee u samen de conflictcoaching gaat doen. Leren in de praktijk en leren door doen met supervisie van uw mentor. Actuele en permanente educatie d..m.v. aanmelding bij het VCM kennis- en netwerkcentrum.

Uw investering
Uw investering bedraagt € 1475,-- VCM is een wettelijk erkende instelling voor kort beroepsonderwijs (CRKBO) en daardoor vrijgesteld van BTW. U betaalt 0% BTW. Als u (nog) geen KvK inschrijving heeft bespaart u hiermede Euro 309,75.Tevens zijn erkende opleidingen fiscaal aftrekbaar. Informeer bij een boekhouder of bij de belastingdienst.  


U krijgt
Deze opleiding kenmerkt zich door hoogstaande kwaliteit, volledige compleetheid en een internationale onafhankelijke erkenning. Honderden handgeschreven reacties en testimonials van cursisten liggen ter inzage voor u klaar.
Verder:

Het VCM certificaat. Uw opleiding is ADR geaccrediteerd dus hiermede kunt u zich registreren in het ADR register. Na het afleggen van de succesvol afleggen van de kennistoets en bij registratie bent u officieel erkend ADR Registerconflictcoach.

 • Het VCM handboek voor mediation, literatuurlijsten e.d.
 • Blijvend recht op ondersteuning door een VCM mentor
 • Toegang tot het VCM kenniscentrum met alle mogelijkheden en voordelen van dien.

Data
Informeer naar de data en de beschikbare plaatsen in de geplande groepen van 2017.
Mail naar info@vcmtrainingen.nl of bel: 0493 344068.

Locatie

VCM Trainingen  Hoogdonkseweg 3  5757 PJ Liessel (nl.) De VCM accommodatie is een volledig gerestaureerde boerderij uit het jaar 1910 en straalt de typische Brabantse gemoedelijkheid en rust uit. De perfecte sfeer om intensief en ontspannen te werken aan uw benodigde kennis en vaardigheden. Deelnemers die ver moeten reizen kunnen tijdens de trainingsdagen overnachten in een van de hotel accommodaties in de regio. Kijk onder links voor een overzicht. Kijk op contact voor meer gegevens.

 

Website door Buro TARGET