Erkende korte beroepsopleidingen Masterclasses

Mediator - Bemiddelaar

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking. Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


Mediator en Bemiddelaar is feitelijk hetzelfde. Alleen in Vlaanderen wordt het woord ‘bemiddeling’ gebruikt. In andere landen spreekt men over ‘Mediation’. Deze opleiding is internationaal erkend door het ADR Register en daardoor ISO 9001 gecertificeerd door LLoyds Register en staat onder toezicht van ICC Councel. Tevens erkend als Qualifying Assesment Program (QAP) door International Mediation Institute (IMI).

De term ‘Bemiddelaar’ staat gelijk aan ‘Mediator’. Maar we verkiezen hier de term ‘Mediator’ omdat het begrip en de daarmee gepaard gaande erkenningen internationaal gezien universeel zijn. U mag dus beide termen gebruiken.


Opleiding
Bij een conflict of een verschil van inzicht kiezen steeds meer mensen in Nederland en België voor een VCM gecertificeerde en ADR erkende registermediator. Dit zijn de beste kenmerken van  betrouwbaarheid, kwaliteit en professionaliteit . Deze kenmerken zijn noodzakelijk voor het welslagen van uw toekomstige praktijk en zijn te verkrijgen d.m.v. het goed doorlopen van de VCM opleiding ‘Mediator worden’. U wordt VCM gecertificeerd en ADR erkend Registermediator.

Uw VCM opleiding ‘mediator worden’ is ADR geaccrediteerd. Dit is de hoogst haalbare en meest gerespecteerde officiële internationale erkenning die er is. Het betekent dat deze opleiding garant staat voor de hoogste kwaliteit en zowel in Nederland als in België de absolute toppositie inneemt. Tevens verplichten wij ons hierdoor om volgens de Europese richtlijnen voortdurend te werken aan kwalitatieve educatie voor (toekomstige) mediators. Na het behalen van de VCM vaardigheidstoets en de ADR kennistoets bent u officieel VCM gecertificeerd en ADR erkend registermediator.

Concept, VCM kenniscentrum
Na de opleiding staat u er niet alleen voor. U heeft recht op toegang tot het VCM kenniscentrum. Aldus: blijvende vakinhoudelijke ondersteuning in de praktijk met kennis, advies en direct bruikbare tips / handvatten voor effectieve opdrachtverwerving. 
Klik hier voor meer informatie m.b.t. het kenniscentrum.

Toekomst
Tegenwoordig en in de toekomst wordt mediation op steeds meer gebieden toegepast. De voordelen van mediation t.o.v. een gerechtelijk procedure zijn de enorme kosten- en tijdsbesparingen en het feit dat bij mediation naar een oplossing gezocht wordt die alle betrokken partijen tot tevredenheid stemt.
Mediators werken soms in dienstverband maar meestal als zelfstandige dienstverlener. Sommigen richten zich geheel op mediation en anderen doen het in combinatie met andere activiteiten of werkzaamheden. Als mediator bepaalt u zelf het aantal uren wat u hieraan wilt besteden alsmede uw eigen tijdsindeling. VCM gecertificeerde en ADR registermediators bepalen zelf het uurtarief. Afhankelijk van de aard en de zwaarte van de zaak liggen deze tussen Euro 100 en Euro 185,00 per uur.


Opleidingsprogramma
De opleiding is opgebouwd uit 8 modules. Enige thuisstudie is vereist. Module 1 betreft de selectieprocedure en het telefonisch of persoonlijk kennismakingsgesprek. Modules 2 tot en met 7 betreffen de opleiding in een kleine groep van 8 tot 10 personen gedurende 6 dagen. Dit zijn 3 blokken van telkens 2 dagen. Module 8 geeft u onbeperkt het recht om gebruik te maken van een VCM mentor voor begeleiding in de praktijk. Tevens heeft u het recht om u aan te sluiten op het VCM kenniscentrum.

Uw docenten/trainers en mentors
Module 1 tot en met 3:  Gerard van de Kerkhof
Module 4 tot en met 6: Mary Vermeulen
Module 7: Gerard vd Kerkhof, Mary Vermeulen, Sjoerd Aldenzee
Module 8: Mentors: Mary Vermeulen en Inge Seijkens

Module 1: Telefonisch of persoonlijke kennismakings-  en adviesgesprek

U wordt uitgenodigd voor het telefonisch of persoonlijk kennismakings- en adviesgesprek indien redelijkerwijs blijkt dat u aan de aanvangskwalificaties voldoet. Dit zijn:

 • Een HBO werk- en/of denkniveau
 • Ruime werk- en levenservaring
 • Beschikken over communicatieve en sociale vaardigheden
 • Affiniteit met mediation
 • Enig idee op welk vlak u als mediator werkzaam wilt zijn (VCM kan hierbij adviseren)

Tijdens dit gesprek bespreken wij uw aanvangskwalificaties en wordt bekeken in hoeverre u geschikt bent voor het mediatorsschap. Het is onze verantwoording dat het VCM certificaat en de ADR erkenning alleen toekomt aan mensen die in staat zijn om de goede naam en de kwaliteit te blijven uitdragen.

Telefonisch of persoonlijk kennismakings- en adviesgesprek - KLIK HIER
Dit gesprek is altijd objectief, onafhankelijk en vrijblijvend. Indien u n.a.v. een positief advies beslist het traject verder voort zetten, kunt u zich aanmelden voor deze opleiding.  Tot dan is alles kosteloos en vrijblijvend

Module 2 en 3 Communicatie en presentatie voor de mediator

Resultaatgerichte communicatie en presentatie met praktische verwijzingen naar de mediationpraktijk. Dit zijn belangrijke vaardigheden om een mediationzaak succesvol af te ronden. Tijdens deze modules wordt ook ruimschoots aandacht geschonken aan het opbouwen van uw praktijk. Het gaat er immers om wat u er straks in de praktijk mee kunt. Uw trainer/docent onderricht deze onderwerpen met spraakmakende praktijkvoorbeelden en bruikbare handvatten die direct inzetbaar zijn. Cursisten ervaren deze handvatten en vaardigheden als onmisbaar  en bovendien multidisciplinair toepasbaar.

Module 4 en 5 Algemene kennis mediation

 • Wat is mediation?
 • Ontstaan, basis, kenmerken, oorzaken en mogelijkheden van mediation.
 • De functie van een mediator.
 • De stadia in het mediationproces.
 • Conflictkennis en vormen van conflictinterventie.
 • Toepassingsgebieden mediation.
 • Voordelen en slagingskansen van mediation.
 • Vaardigheden en kracht van de mediator.
 • Verschillende vormen van mediation.
 • Bespreking literatuurlijst voor thuisstudie t.b.v. het behalen van de ADR kennistoets.

Module 6  Mediation en interventiemogelijkheden Juridische aspecten

 • Kennis van onderhandelen en onderhandelingsstijlen.
 • Juridische aspecten en overeenkomsten.
 • Harmonie scheppen en overeenstemming bereiken.
 • Resultaatgericht omgaan met vragen, weerstanden en onverwachte situaties.
 • Praktijksituaties, voorbeelden en praktijkoefeningen.

Module 7  VCM certificering ADR register De mediationpraktijk

 • Visie en werkwijze van een VCM erkende ADR registermediator. Uitleg over het ADR register.
 • Het succesvol opbouwen van een eigen mediationpraktijk met praktijkoefeningen.
 • Uitleg over aansluiting en gebruik van het VCM kenniscentrum.
 • Uitleg over bestaande netwerk- en samenwerkingsconcepten.
 • Persoonlijk advies of dit voor u van toegevoegde waarde is en zo ja, welke het beste bij u past.
 • Voorbereiding op de ADR kennistoets
 • Afleggen VCM vaardigheidstoets en certificering.
 • De ADR kennistoets legt u op een zelf gekozen moment (online) af.

Module 8  Praktijkbegeleiding via het VCM mentoraat

Na module 7 kunt u in de praktijk aan de slag. Bij het verkrijgen van de (eerste) opdrachten wordt u, naar behoefte begeleid door uw VCM mentor. Dit zijn ervaren mediators waarmee u samen de mediationzaak gaat doen. Leren in de praktijk en leren door doen met supervisie van uw mentor. Actuele en permanente educatie d..m.v. aanmelding bij het VCM kenniscentrum.

Uw investering
Uw investering bedraagt € 2950,-- VCM is een wettelijk erkende instelling voor kort beroepsonderwijs (CRKBO) en daardoor vrijgesteld van BTW. U betaalt 0% BTW. Als u (nog) geen kvk inschrijving heeft, bespaart u hiermede € 619,50 ! Tevens zijn erkende opleidingen fiscaal aftrekbaar. Informeer bij een boekhouder of bij de belastingdienst. 

U krijgt
Deze opleiding kenmerkt zich door hoogstaande kwaliteit, volledige compleetheid en een internationale onafhankelijke erkenning. Honderden handgeschreven reacties en testimonials van cursisten liggen ter inzage voor u klaar.
Verder:

 • Het VCM certificaat. Uw opleiding is ADR geaccrediteerd dus hiermede kunt u zich registeren in het ADR register. Na het succesvol afleggen van de kennistoets en bij registratie bent u officieel en internationaal erkend ADR Registermediator
 • Het VCM handboek voor mediation, literatuurlijsten e.d.
 • Blijvend recht op ondersteuning door een VCM mentor
 • Toegang tot het VCM kenniscentrum met alle mogelijkheden en voordelen van dien.

Data
Informeer naar de beschikbare plaatsen in de volgende groepen van 2017
of bel 0493-344068.

Groepen 2017

Groep 1 2017 – februari / maart 2017 -    (VOL)
Blok 1: Donderdag 23 en vrijdag 24 februari 2017
Blok 2: Maandag 13 en dinsdag 14 maart 2017
Blok 3: Donderdag 20 en vrijdag 21 april 2017

Groep 2 2017 – mei/ juni 2017 -    (VOL)
Blok 1: Maandag 15 en dinsdag 16 mei 2017
Blok 2: Donderdag 1 en vrijdag 2 juni 2017
Blok 3: Maandag 3 en dinsdag 4 juli 2017

Groep 3 2017 – september/ oktober 2017 -   (VOL)
Blok 1: Dinsdag 19 en woensdag 20 september 2017
Blok 2: Maandag 2 en dinsdag 3 oktober 2017
Blok 3: Maandag 6 en dinsdag 7 november 2017

Groep 4 2017  - november / december 2017 - (VOL)
Blok 1: Donderdag 2 en vrijdag 3 november 2017
Blok 2: Donderdag 9 en vrijdag 10 november 2017
Blok 3: Deze 2 dagen worden tijdens blok 1samen met de groep gepland.

Groep 1    februari / maart 2018
Blok 1: Maandag 26 en Dinsdag 27 februari 2018
Blok 2: Donderdag 8 en Vrijdag 9 maart 2018
Blok 3: Deze 2 dagen worden tijdens blok 1 samen met de groep gepland.
 

Locatie
De VCM accommodatie ligt aan de A67 tussen Eindhoven en Venlo en is voor zowel Nederlandse als Belgische deelnemers zeer goed te bereiken. Het is een volledig gerestaureerde boerderij uit het jaar 1910 en straalt de typische Brabantse gemoedelijkheid en rust uit. De perfecte sfeer om intensief en ontspannen te werken aan uw benodigde kennis en vaardigheden. Deelnemers die ver moeten reizen kunnen tijdens de trainingsdagen overnachten in een van de (zeer vriendelijk geprijsde) hotel accommodaties in de regio. Kijk onder links voor een overzicht van deze overnachtingsmogelijkheden. Kijk op contact voor meer gegevens.

VCM Trainingen, Hoogdonkseweg 3  5757 PJ Liessel (NL.)

Website door Buro TARGET