Erkende korte beroepsopleidingen

Themadagen voor de nalatenschapscoach

Docent / trainer:
Noortje Rutten

 

C.P.D. / P.E. punten:
8 punten per dag voor het ICR register. Tevens P.E. erkenning voor bekende beroepsgroepen, informeer bij uw beroepsgroep NBA, RB, en anderen.

Dag 1: (praktische) zaken rondom een overlijden

Aan de orde komen:

 • Aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap
 • Verklaring van erfrecht en verklaring van executele
 • Boedelvolmacht: wie mag alles regelen?
 • Wat moet er allemaal geregeld worden na een overlijden? Bankzaken, verzekeringen, auto, inkomen, enzovoorts

 

Dag 2: verdieping samenlevingsvormen en overlijden

Aan de orde komen:

 • Samenwonen: met of zonder notarieel samenlevingsovereenkomst?
 • Geregistreerd partnerschap
 • Huwelijk: nieuwe stelsel huwelijksvermogensrecht
 • Wettelijk stelsel van erfrecht oftewel versterferfrecht verdiept: wie erft er en voor welk gedeelte?
 • Testamenten verdiept: wat kun je allemaal regelen in een testament?
 • Testamenten verdiept: soorten testamenten en aandachtspunten
 • Executele: wie krijgt de regie?

 

Dag 3: levensexecutele en bewind

Aan de orde komen:

 • Bewind: wat is dat? Wat is het verschil met een mentor?
 • Levenstestament: wat is dat? En wat regel je daarmee?
 • Uitvoering levenstestament: praktische zaken en welke rol heeft een levensexecuteur?

Uw investering bedraagt € 1.475,-. VCM is een wettelijk erkende instelling voor kort beroepsonderwijs en daardoor vrijgesteld van BTW. U betaalt 0% BTW.  Tevens zijn erkende opleidingen fiscaal aftrekbaar. Informeer bij een boekhouder of bij de belastingdienst.

Themadagen 2021: (VOL)
Dinsdag 1 juni 2021
Woensdag 2 juni 2021
Woensdag 16 juni 2021

 

 

Website door Buro TARGET