Erkende korte beroepsopleidingen Masterclasses

Themadagen voor de nalatenschapscoach

Deze themadagen zijn alleen toegankelijk voor degenen die eerder de VCM opleiding Nalatenschapscoach afgerond hebben.

Tijdens deze dagen krijg je veel praktische kennis, tips en handvatten voor in de (bestaande of beginnende) praktijk van de Nalatenschapscoach.

Inbreng van individuele vraagstukken, met inachtneming van de raakvlakken met het programma en het tijdsbestek is mogelijk.

Docent / trainer:
Noortje Rutten

 

C.P.D. / P.E. punten:
8 punten per dag voor het ICR register. Tevens P.E. erkenning voor bekende beroepsgroepen, informeer bij uw beroepsgroep NBA, RB, en anderen.

Programma:

  • Wat is de rol van de Nalatenschapscoach?
  • Duidelijke omschrijving van de toegevoegde waarde van de Nalatenschapscoach
  • Cliënten wel of niet doorverwijzen; In welke situatie en naar wie? 
  • Wie is erfgenaam?
  • Wel of geen testament en hoe lees ik een testament?
  • Aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap
  • Wie mag alles regelen? Executeur en boedelvolmacht
  • Wat moet er allemaal geregeld worden na een overlijden? Bankzaken, verzekeringen, auto, inkomen, enzovoorts
  • Fiscale zaken: inkomstenbelasting en erfbelasting

Uw investering bedraagt € 995,- excl. BTW. VCM is geregistreerd bij het Centraal Register voor Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en kan daardoor (aan particulieren) zonder BTW factureren. U betaalt dan 0% BTW.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de STAP-regeling. Bedrijfsmatig zijn erkende opleidingen fiscaal aftrekbaar. Informeer bij een boekhouder of bij de belastingdienst.

Groep november 2022 (VOL)
Dag 1: maandag 21 november
Dag 2: dinsdag 22 november


Nieuwe datums voor najaar 2023 worden binnenkort bekend gemaakt.

 

Website door Buro TARGET