Erkende korte beroepsopleidingen Masterclasses

Professioneel mentor

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


Veel mensen zijn niet meer in staat om zelf de regie te behouden en om zelf te beslissen over zorgbehoeften. Als een persoon met lichamelijk en/of psychische beperkingen geen partner of familielid heeft die de belangen kan behartigen is de aanstelling van een mentor noodzakelijk.

In deze opleiding leer je alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om het mentorschap goed en professioneel uit te voeren. Na de opleidingsdagen kun je gedurende twee jaar verbonden worden aan een gerenommeerd mentorschapsbedrijf. Met supervisie ga je aan de slag. Dit is een soort van stageplek waarbij je met je werkzaamheden al direct inkomsten geniet. Hierna is het ook mogelijk om verzoeken van de Rechtbank zelfstandig aan te nemen en uit te voeren.

De VCM opleiding ‘Professioneel Mentor’ is ICR geaccrediteerd. Dit is de hoogst haalbare en meest gerespecteerde officiële internationale erkenning die er is. Het betekent dat deze opleiding garant staat voor de hoogste kwaliteit en zowel in Nederland als in België de absolute toppositie inneemt. Tevens verplichten wij ons hierdoor om volgens de Europese richtlijnen voortdurend te werken aan kwalitatieve educatie voor (toekomstige) Professionele Mentors. Na het behalen van de VCM vaardigheids- en de kennistoets ben je officieel VCM gecertificeerd.

 


VCM Opleiders is internationaal erkend door het ICR Register en daardoor ISO 9001 gecertificeerd door LLoyds Register en staat onder toezicht van ICC Councel. Tevens erkend als Qualifying Assesment Program (QAP) door IMI Institute.

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


Beschermingsmaatregelen zijn een groeiend fenomeen in Nederland. Dit komt omdat een groeiend aantal mensen vanwege hoge leeftijd, lichamelijke en/of psychische oorzaken problemen ondervinden met persoonlijke zorgtaken. Ze kunnen dan de verantwoordelijkheid van het zelf beslissingen nemen niet (meer) aan.

Er is veel vraag naar professionele mentoren. Je kan gevraagd worden door particulieren en zorginstellingen. Ook de kantonrechter wijst mentoren aan om de belangen van mensen uit die doelgroep te behartigen. Een mentor werkt per uur of ontvangt een maandelijkse vergoeding per client. Het aantal verzoeken stijgt jaarlijks.

Als je het regelen van zorgtaken voor deze doelgroep als een dankbare en nuttige taak ziet, is dit een uitstekende kans om je te vestigen als zelfstandig Professioneel Mentor. Dit kan zowel parttime als fulltime.  

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


De opleiding is opgebouwd uit 10 modules. Enige thuisstudie is vereist. Module 1 betreft de selectieprocedure en het persoonlijk (telefonisch) kennismakingsgesprek. Modules 2 tot en met 10 betreffen de opleiding in een kleine groep van 8 tot 10 personen gedurende 7 dagen. Dit zijn 3 blokken van 2 dagen en 1 blok van 1 dag.

Hierna kun je gedurende twee jaar verbonden worden aan een gerenommeerd mentorschapsbedrijf. Met supervisie ga je aan de slag waarbij je met je werkzaamheden al direct inkomsten geniet. Tevens kun je aansluiten bij het VCM Kenniscentrum voor Professionele Mentors

Uw docenten/trainers
Module 1 en 2:   Gerard van de Kerkhof
Module 3 en 4:   Cindy Notenboom
Module 5 t/m 8:  Saskia Dierdorp
Module 9:             Sjoerd Aldenzee
Module 10:           Gerard van de Kerkhof en Saskia Dierdorp

Module 1: Telefonisch of persoonlijk kennismakings- en adviesgesprek
Je wordt uitgenodigd voor een persoonlijk(telefonisch) kennismakings- en adviesgesprek.

Tijdens dit gesprek bespreken wij de aanvangskwalificaties en wordt bekeken in hoeverre je geschikt bent voor het beroep van Professioneel Mentor. Het is onze verantwoording dat het VCM certificaat en opname in het ADR Register alleen toekomt aan mensen die in staat zijn om de goede naam en de kwaliteit van een Professionele Mentor te blijven uitdragen.
De aanvangskwalificaties zijn:

 • MBO 4/ HBO werk- en denkniveau
 • Ervaring in- en/of affiniteit met de zorg
 • Een goed ontwikkeld gevoel voor menselijke en emotionele aspecten
 • Een opmerkzame, empathische, flexibele en praktische instelling


Module 2: Kennismaking met de groep en inventarisatie van individuele aandachtspunten
Vanwege verschillende achtergronden, disciplines en specialisaties van cursisten worden individuele aandachtspunten en vraagstukken m.b.t. het mentorschap geïnventariseerd. Onder leiding van de docent/ trainer leer je hierdoor van elkaar en met elkaar.


Module 3: Mentorschap algemeen

 • Ontstaansgeschiedenis en benaming Mentor
 • Rechtspraak
 • Familiaire- en Professionele Mentor
 • Betrokkenen
 • Taken en verplichtingen van de Mentor
 • Intake, akkoord en klachtenformulieren
 • Mentorschapsplan en bereidsverklaring
 • Aanvraag rechtbank
 • Praktijkoefeningen


Module 4: Mentorschap en de rechtbank

 • Aanvraag-Rechtbank
 • KVK, bank, VOG ed.
 • Integriteitsverklaring
 • Zelfstandig of onder een platform werken
 • Boekhouding (kort)


Module 5: Mentorschap in praktijk

 • De beschikking
 • Aanschrijven zorg ed.
 • Contact, afspraak en beginnen
 • Vervolg mentorschapsplan


Module 6: PGB Beheer

 • Ontstaan PGB
 • Hoe zit een PGB in elkaar?
 • PGB versus ZIN
 • WLZ, WMO
 • Soorten zorg en zorgwetten


Module 7: Beperkingen, aandoeningen, geweld en verslaving

 • Met welke beperkingen, aandoeningen krijg je te maken en hoe ga je daar mee om?
 • Wat doe je bij een cliënt die geweld wil gebruiken?
 • Hoe ga je om met verslavingsproblematiek?
 • Kan er sprake zijn van geweld en verslaving? Zo ja, hoe ga je er mee om?


Module 8: Zelfreflectie

 • Wat is zelfreflectie?
 • Leren en ontwikkelen via zelfreflectie
 • Zelfreflectie toepassen bij de client


Module 9: De praktijk van een Professionele Mentor

 • Het succesvol opbouwen van een eigen praktijk met praktijkvoorbeelden
 • Supervisie door ABO (gedurende 2 jaren)
 • Voorbereiding op de kennistoets en vaardigheidstoets en certificering.


Module 10: Kennis- en vaardigheidstoets. Certificering en afsluiting

 • De opleiding wordt afgesloten met een kennis- en vaardigheidstoets
 • Je wordt VCM gecertificeerd. 

 

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


De investering bedraagt € 3.450,- excl. BTW. VCM is geregistreerd bij het Centraal Register voor Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en kan daardoor (aan particulieren)  zonder BTW factureren. U betaalt dan 0% BTW.

Deze opleiding komt in aanmerking voor  de STAP-regeling. Bedrijfsmatig zijn erkende opleidingen fiscaal aftrekbaar. Informeer bij een boekhouder of bij de belastingdienst. 

Je krijgt
Deze opleiding kenmerkt zich door hoogstaande kwaliteit, volledige compleetheid en een internationale onafhankelijke erkenning. Honderden handgeschreven reacties en testimonials van cursisten liggen ter inzage voor je klaar. Verder:

 • Het VCM certificaat. 
 • Het VCM handboek voor literatuurlijsten 
 • Blijvend recht op advies van een VCM mentor
 •  

VCM Opleiders is internationaal erkend door het ICR Register en daardoor ISO 9001 gecertificeerd door LLoyds Register en staat onder toezicht van ICC Councel. Tevens erkend als Qualifying Assesment Program (QAP) door IMI Institute.

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


 

Groep april/mei/juni 2023 (VOL)
Blok 1: dinsdag 25 en woensdag 26 april
Blok 2: donderdag 11 en vrijdag 12 mei
Blok 3: dinsdag 23 en woensdag 24 mei
Blok 4: vrijdag 30 juni    


Nieuwe datums voor najaar 2023 worden binnenkort bekend gemaakt.
                  

Website door Buro TARGET