Erkende korte beroepsopleidingen Masterclasses

Pgb beheer in de praktijk

Deze 2-daagse masterclass is speciaal ontworpen voor bewindvoerders en mentoren die in hun praktijk PGB’s gaan beheren en hiervoor gedegen theoretische en praktische kennis willen vergaren.

Tijdens deze dagen krijg je veel praktische kennis, tips en handvatten voor het beheer van de PGB.

Inbreng van individuele vraagstukken, met inachtneming van de raakvlakken met het programma en het tijdsbestek is mogelijk.

Docent / trainer:
Saskia Dierdorp en Cindy Notenboom

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


 

P.E. punten: 8 punten per dag voor bekende beroepsgroepen, informeer bij uw beroepsgroep.

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


 

Masterclasses PGB beheer in de praktijk

PGB
Een PGB is een Persoonlijk budget die je krijgt toegewezen vanuit een zorgkantoor en waar je zorg mee kan inkopen.

 • Het ontstaan van PGB
 • Hoe zit het pgb in elkaar
 • PGB Voorwaarden

Zin
Zin is een budget wat je krijgt vanuit de gemeente. Je krijgt een beschikking waarin de zorguren vermeld staan.

 • Wat is zin
 • Het verschil tussen PGB en Zin
 • Zin voorwaarden

WLZ
Wet langdurige zorg is voor mensen die lange tijd zorg nodig hebben

 • Wat is WLZ
 • VPT /MPT
 • Combinatie zorg
 • Hoge en lage bijdrage
 • Voor wie is WLZ
 • Aanvraag WLZ
 • Gewaarborgde hulp
 • Zorgkantoren
 • Mijn PGB Portaal

WMO
Wet maatschappelijke ondersteuning komt via de gemeente.

 • Ondersteuning thuis wonen
 • Ondersteuning die pas bij persoonlijke situatie
 • PGB
 • Eigen bijdrage WMO
 • Voor wie is WMO
 • Aanvragen WMO
 • Gemeente
 • Mijn PGB portaal

SVB
Sociale verzekeringsbank is de organisatie die alle betalingen regelt voor WLZ en WMO.

 • Wat is het SVB
 • Inloggen als wettelijk vertegenwoordiger
 • Mijn PGB portaal
 • Budgethouder
 • Verantwoording

Rechterlijke machtiging
Een rechterlijke machtiging is een machtiging om een opname of verblijf via de rechter te kunnen bewerkstellingen.

 • Wat is een RM
 • Wie kan de machtiging aanvragen
 • Wat heb je ervoor nodig om het aan te vragen
 • Wat is het verschil tussen een zorg machtiging en een RM

Praktijk
Wat zijn de taken van de mentor/bewindvoerder

 • Contact familie
 • Contact zorgverleners
 • Zorgoverleg
 • Zorgoverleg organiseren

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


 

Uw investering bedraagt € 995,- excl. BTW. VCM is geregistreerd bij het Centraal Register voor Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en kan daardoor (aan particulieren) zonder BTW factureren. U betaalt dan 0% BTW.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de STAP-regeling. Bedrijfsmatig zijn erkende opleidingen fiscaal aftrekbaar. Informeer bij een boekhouder of bij de belastingdienst. 

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


 

Groep april 2023 (VOL)
Dag 1: dinsdag 9 mei
Dag 2: woensdag 10 mei

Nieuwe datums voor najaar 2023 worden binnenkort bekend gemaakt.

Website door Buro TARGET