Erkende korte beroepsopleidingen Masterclasses

Ondernemerscoach

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


Een beroep met toekomst

Bent u zelfstandig ondernemer of bent u dat geweest? Werkt u of heeft u gewerkt als adviseur / accountant / consultant / coach / manager / bedrijfsleider of in een aanverwante functie? Dan is ondernemerscoach zeker iets voor u.

In Nederland en België zijn ruim 2,5 miljoen bedrijven gevestigd. Jaarlijks komen er zo’n 300.000 mensen bij die starten als ondernemer. Amper 50% van de starters bestaat na 5 jaren nog. Meestal is dit het gevolg van onvoldoende ondernemersvaardigheden. Een ondernemerscoach begeleidt en ondersteunt ondernemers bij deze noodzakelijke vaardigheden. Falen door gebrek hieraan wordt dan tot een minimum beperkt en  groeikansen van nieuwe en bestaande bedrijven worden optimaal benut.

Aanvangskwalificaties
HBO werk- en/of denkvermogen met werk- en levenservaring. Communicatieve vaardigheden. Ervaring als zelfstandig ondernemer of werkzaam (geweest) als adviseur, accountant, consultant, coach manager, bedrijfsleider of in een aanverwante functie. De wens om (een gedeelte van) uw tijd met veel voldoening en op een goed betaalde manier besteden.

 


Deze opleiding is internationaal erkend door het ADR/ICR Register en daardoor ISO 9001 gecertificeerd door LLoyds Register en staat onder toezicht van ICC Councel. Tevens erkend als Qualifying Assesment Program (QAP) door IMI Institute.

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


Ondernemerscoaches werken soms in dienstverband, maar meestal als zelfstandige dienstverlener. Sommigen richten zich geheel op coaching. Anderen verbreden hiermee het dienstenpakket en doen het in combinatie met bestaande activiteiten of werkzaamheden. Als ondernemerscoach bepaalt u zelf het aantal uren dat u hieraan wilt besteden alsmede uw eigen tijdsindeling. VCM gecertificeerde en ICR erkende ondernemerscoaches bepalen zelf het tarief.

 

 

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


De opleiding is opgebouwd uit 7 modules. Totaal 7 opleidingsdagen. Enige thuisstudie is vereist.
Module 1 is het kennismakingsgesprek met uitleg over de aanvangskwalificaties en een persoonlijk advies. Module 2 tot en met 4 betreffen de opleiding in een kleine groep van 8 tot 10 personen gedurende 6 dagen. Dit zijn 3 blokken van 2 dagen met de hoofdonderwerpen: Coach-Oriëntatie  -  Mens-Oriëntatie  -  Interne Oriëntatie  -  Externe Oriëntatie.
Module 5 wordt behandeld op dag 7 en betreft de bespreking van het persoonlijk ontwikkelprofiel per deelnemer aan de hand van Slow Insights* . In de middag van de 7de dag wordt het praktijkexamen afgenomen.
Module 6 is een online kennistoets die u zelf op een eigen gekozen tijdstip aflegt.
Module 7 betreft de  erkenning/accreditatie als ICR Erkend Register-Ondernemerscoach.

Kernpunten van deze opleiding zijn:
Ondernemerschap  -  Coaching  -  Leer- & Ontwikkelvermogen.
Mens Oriëntatie -  Interne Oriëntatie  - Externe Oriëntatie  -  Coach Oriëntatie
Leiderschap  -  Zeggenschap  -  Vakmanschap  -  Beterschap.
Praktijkexamen  -  Kennistoets  -  Erkenning  -  Professional.

Uw docenten/trainers  Zie VCM Team
Module 1:   Gerard van de Kerkhof
Module 2    Hans Heijnen
Module 3:   Jo Lindelauf
Module 4:   Sjoerd Aldenzee
Module 5:   Hans Heijnen. VCM Examinator(s). Gerard van de Kerkhof
Module 6:   Kennistoets, online
Module 7:   Internationaal ADR/ICR Register

VCM Opleiders is een internationaal geaccrediteerd ADR en ICR Opleidingsagentschap en een wettelijk erkende instelling voor kort beroepsonderwijs (CRKBO). Erkende onderwijsinstelling voor diverse beroepsgroepen t.b.v. PE/CPD activiteiten. VCM Docenten/trainers zijn erkende autoriteiten in Nederland en België op hun specifieke vakgebied. Zie VCM Team. ADR/ICR Register is ISO 9001 gecertificeerd door Lloyds Register en staat onder toezicht van ICC Councel. Erkend als Qualified Assesment Program (QAP) door IMI Instituut.

Module 1: Persoonlijke (telefonisch) kennismakinggesprek met uitleg over de
                  aanvangskwalificaties. Algemeen zijn deze als volgt:

 • Een HBO werk- en/of denkniveau
 • Werk- en levenservaring.Communicatieve en sociale vaardigheden
 • Affiniteit met ondernemen en ondernemers.

Aanvangskwalificaties worden individueel en op persoonlijk niveau gewaardeerd.

KLIK HIER voor dit gesprek. Het is altijd objectief, onafhankelijk, vrijblijvend en zonder kosten. Indien u n.a.v. een positief advies beslist het traject verder voortzetten, kunt u zich aanmelden voor deze opleiding. 

Module 2: Mens-Oriëntatie  Coach-Oriëntatie

 • De mens achter de ondernemer. De mens achter de ondernemerscoach
 • De weg naar het ondernemerschap
 • Economische, psychologische en sociale drijfveren van de ondernemer
 • Waarom willen ondernemers een Ondernemerscoach?
 • Wat is coaching? Specifiek, wat is een Ondernemerscoach?
 • Rol en taak van de ondernemerscoach.
 • Coaching-modellen om in te zetten bij de ondernemer
 • De ondernemerscoach als specialist op Mens- Interne- en Externe Oriëntatie
 • De Ondernemerscoach als sparring-partner. Behoefte, doel van de ondernemer
 • Adviseur en/of doorverwijzer op organisatorisch, financieel en juridisch gebied
 • Wat kan de ondernemer zelf? Wat kan/wil de ondernemerscoach hierin betekenen
 • Creëren van een inspirerende en motiverende omgeving
 • Vaardigheden om een coachtraject succesvol uit te oefenen waaronder coachgerichte vraagstellingen, resultaatgerichte interactie, inspiratie / motivatie.


Module 3: Interne-Oriëntatie

 • Hoe kan de ondernemer gebruik maken van zijn/haar mogelijkheden of van de inzet van medewerkers die leiden tot betere prestaties
 • Coaching bij Instroom- Doorstroom- en  Uitstroomprocessen
 • Timemanagement. Coaching bij timemanagement en projectplanning
 • Coaching bij onderscheid maken tussen belangrijke en onbelangrijke zaken.

Module 4: Externe-Oriëntatie      

 • Herkennen en ontdekken van cultuur binnen het bedrijf
 • Herkennen en ontdekken van merkwaarde
 • In kaart brengen van specifieke klantbehoeften
 • Sociale Media: do’s & don’t
 • Kennis over- en coachen van ondernemers bij marketing- en verkoopstrategieën persoonlijke verkoop, sociale media
 • Kennis over- en coachen van ondernemers bij creëren van netwerken voor de ondernemer en de ondernemerscoach
 • Het succesvol opbouwen van een eigen ondernemerscoach-praktijk
 • Het professioneel positioneren in de markt van de Ondernemerscoach
 • Coachen van ondernemers bij professionele positionering in specifieke markten
 • Kennis over bestaande netwerk- en samenwerkingsconcepten
 • Kennis over- en coachen van ondernemers bij bepalen verdienmodellen
 • Opstellen van- en coachen van ondernemers bij het maken van een ondernemersplan, hoe, wanneer en waarom en/of waarom niet?
 • Uitleg over mogelijke aansluiting bij De Raad van Ondernemers.


Module 5: Leiderschap – Zeggenschap – Vakmanschap – Beterschap met het  persoonlijk ontwikkelprofiel aan de hand van Slow Reflector*.     

                  Praktijkexamen

 • Inzicht in beperkende en stimulerende patronen, gewoonten, gevoelens en gedachten  van de ondernemer. Aan de hand van het eigen profiel
 • Herkennen van mogelijkheden, hindernissen en valkuilen van de ondernemer
 • Bewust worden van de betekenis hiervan in de dagelijkse praktijk van de ondernemer
 • Gedragsvormen, communicatie, reflectie, uitstraling
 • Vaststellen leer- en ontwikkelvragen van de ondernemer.


*Slow Reflector is een speciaal ontwikkelde online tool waarmee leer- en ontwikkelvermogen van ondernemers (uw toekomstige cliënten) vastgesteld worden. Hiermede kan het coach traject bepaald worden. Na de opleiding krijgt u het gebruikersrecht op deze tool.

Praktijkexamen en Certificering
Voor het praktijkexamen worden ‘real-life’ ondernemers ingeroepen met een daadwerkelijke praktijk coaching-behoefte/vraag. De cursist die het praktijkexamen aflegt, laat zien dat hij/zij tijdens de opleiding voldoende kennis en vaardigheden heeft geleerd om (een gedeelte van) het gesprek als ondernemerscoach te voeren en in (een gedeelte van) de behoefte van de cliënt kan voorzien c.q. een begin kan maken om de cliënt verder op weg te helpen. Het een en ander onder toeziend oog van de VCM-examinator. Hierna volgt de evaluatie en de certificering. Met dit certificaat kunt u zich aanmelden voor de kennistoets.   

Module 6:
Kennistoets

Bij voldoende resultaat gaat u naar module 7. Bij eventueel onvoldoende resultaat zijn er herkansingen mogelijk.

Module 7:
Erkenning/Accreditatie

U wordt aangemeld bij het internationale ADR/ ICR Register en ontvangt een uitnodigingsmail met instructies om te registreren als officieel Erkend ICR Register Ondernemerscoach. Dit is de meest gerespecteerde en hoogst haalbare erkenning/accreditatie die er is op dit gebied.


De Raad van Ondernemers
Na de opleiding heeft u het recht (geen plicht) om aan te sluiten bij ‘De Raad van Ondernemers’. Dit is het kenniscentrum voor VCM opgeleide ondernemerscoaches.
Aldus ook na de opleiding is het mogelijk om in contact te blijven met opleiders en mede-cursisten. Zo kunt u altijd een beroep doen op de kennis en ervaring van de anderen.
Door deze kennisoverdracht leert u van elkaar en krijgt u voortdurend tips hoe business te genereren en uit te voeren. Ook kan een beroep gedaan worden op elkanders specialisaties waardoor onderlinge business-kansen bewerkstelligd worden.

Sommige cursisten geven aan dat ze gezamenlijke initiatieven willen ontwikkelen op het gebied van een uniforme uitstraling, communicatie en presentatie van de Ondernemerscoach-praktijk.
U heeft altijd het recht (niet de plicht) om u hierbij aan te sluiten.

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


Uw investering bedraagt € 3.450,- excl. BTW. VCM is geregistreerd bij het Centraal Register voor Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en kan daardoor (aan particulieren)  zonder BTW factureren. U betaalt dan 0% BTW.

Deze opleiding komt in aanmerking voor  de STAP-regeling. Bedrijfsmatig zijn erkende opleidingen fiscaal aftrekbaar. Informeer bij een boekhouder of bij de belastingdienst. 

U krijgt
Deze opleiding kenmerkt zich door hoogstaande kwaliteit, volledige compleetheid en een internationale onafhankelijke erkenning. Honderden handgeschreven reacties en testimonials van cursisten liggen ter inzage
voor u klaar. Verder:

Het VCM certificaat. Uw opleiding is ICR geaccrediteerd dus hiermede kunt u zich registeren in het ICR register. Bij registratie bent u officieel en internationaal erkend ICR Registerondernemerscoach
Het VCM handboek voor ondernemerscoaches en literatuurlijsten 
Blijvend recht op advies van een VCM mentor
Recht op gebruik van de unieke  online tool waarmee leer en ontwikkelvermogen van ondernemers (uw toekomstige cliënten) vast gesteld worden.
Toegang tot De Raad van Ondernemers met alle mogelijkheden en voordelen van dien. 

PE punten nodig voor uw beroepsgroep? Informeer naar de mogelijkheden.


Deze opleiding is internationaal erkend door het ADR/ICR Register en daardoor ISO 9001 gecertificeerd door LLoyds Register en staat onder toezicht van ICC Councel. Tevens erkend als Qualifying Assesment Program (QAP) door IMI Institute.

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


Groep april/mei/juni 2023 (VOL)
Blok 1: Donderdag 20 en vrijdag 21 april
Blok 2: woensdag 10 en donderdag 11 mei
Blok 3: dinsdag 23 en woensdag 24 mei
Blok 4: woensdag 7 juni

 

Groep oktober/november/december 2023
Blok 1: woensdag 11 en donderdag 12 oktober 
Blok 2: donderdag 2 en vrijdag 3 november 
Blok 3: dinsdag 14 en woensdag 15 november 
Blok 4: vrijdag 1 december

Website door Buro TARGET