Erkende korte beroepsopleidingen

Teamleider plus

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


 

In slechts 3 dagen leert u conflicten en 'gedoe' op het werk te voorkomen, indien nodig te hanteren en duurzaam op te lossen. Speciaal ontwikkeld voor teamleiders, afdelingshoofden, supervisors, ploegbazen, productieleiders en alle andere leidinggevenden. 

Van teamleiders en leidinggevenden worden nogal wat vaardigheden verwacht. Behalve kennis van het betreffende vakgebied moet je als leidinggevende een team goed aansturen. Motiveren en inspireren om het werk goed uit te voeren. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de noodzakelijke kwaliteits-  en productienormen behaald worden. Effectief optreden bij eventuele werkdruk of bij veranderingen en goed ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. Hierbij kunnen we geen onderlinge conflicten en/of ‘gedoe’ op de werkvloer gebruiken. Toch komt dit ontzettend vaak voor. Dit gaat altijd ten koste van de kwaliteit, de productie en de werksfeer. Het kan zelfs invloed hebben op de gezondheid van individuen in het team met vaak onnodig en kostbaar ziekteverzuim als gevolg. 

1 of misschien wel meerdere van onderstaande situaties herkenbaar in uw team?  

 • Het team draait aardig, maar het kan beter
 • Er bestaat onduidelijkheid over de vraag wie wat moet doen en waar de verantwoordelijkheden liggen
 • Tijdens teamvergaderingen lijkt iedereen het eens, maar afspraken worden niet nagekomen
 • Mensen voeren hun taken uit, maar tonen weinig eigen initiatief
 • In het team wordt regelmatig over elkaar geroddeld
 • Soms is er spanning tijdens werk of bij vergaderingen voelbaar
 • Voorheen gingen we weleens samen lunchen of borrelen, maar dat is lang geleden
 • Er wordt veel geklaagd
 • Het ziekteverzuim neemt toe
 • We hebben geprobeerd met elkaar in gesprek te gaan, maar er komt geen verbetering
 • Twee collega’s praten niet meer met elkaar, het werk lijdt eronder
 • De sfeer in het team is om te snijden
 • Een collega zit ziek thuis. 

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


 

U leert als teamleider, afdelingshoofd, supervisor, ploegbaas, productieleider en leidinggevende alle bovengenoemde situaties, conflicten en/of  ‘gedoe’ op de werkvloer te voorkomen en indien nodig te hanteren en op te lossen met als doel:

 • Kwaliteit en kwantiteit
 • Harmonie en saamhorigheid 
 • Een fijne werksfeer
 • Geen hoge kosten door onnodig ziekteverzuim

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


 

De opleiding bestaat uit 3 dagen intensieve training in de VCM trainingslocatie te Liessel. 2 aaneengesloten dagen en korte tijd daarna nog 1 dag in een kleine groep van 8 tot 10 personen. Hierdoor is er voldoende ruimte voor persoonlijke vraagstukken en individuele aandachtspunten. Enige thuisstudie is vereist. 

Dag 1 en dag 2

 • Het voorkomen van conflicten en ‘gedoe’ op het werk
 • Resultaatgericht overleg en positieve communicatie op de werkvloer
 • Aspecten van communicatie en uw rol als teamleider hierin
 • Een passende stijl van leidinggeven kiezen
 • Dimensies van leidinggeven
 • Taken instrueren en delegeren.
 • Stimuleren van medewerkers

 

 • Het hanteren van conflicten en ‘gedoe’ op het werk
 • Inschatten van medewerkers. Omgaan met lastige medewerkers
 • Een boodschap overbrengen. Verzamelen van informatie
 • Het nog onbesproken bespreekbaar maken
 • Beter of anders aansturen van activiteiten
 • Feedback geven aan medewerkers
 • Praktijksituaties, voorbeelden en oefeningen. 


Dag  3 

 • Het oplossen van conflicten en ‘gedoe’ op het werk
 • Inzicht krijgen in het conflict, het gedrag tijdens het conflict en het effect daarvan
 • Medewerkers wijzen op mogelijkheden en onmogelijkheden
 • Conflictkennis en vormen van conflictinterventie  
 • Resultaatgericht omgaan met vragen, weerstanden en onverwachte situaties
 • Onderhandelingsstijlen en probleemoplossend onderhandelen
 • Praktijksituaties, voorbeelden en oefeningen.

De plus… voor uw bedrijf, organisatie of instelling 
De zekerheid te beschikken over hoog gekwalificeerde teamleiders die in staat zijn conflicten en ‘gedoe’ op de werkvloer te voorkomen en indien nodig te hanteren en op te lossen. Dit verhoogt de kwaliteit en de kwantiteit, komt de werksfeer ten goede, zorgt voor minder stress en voorkomt onnodig ziekteverzuim. 

De plus… voor teamleiders, afdelingshoofden, supervisors, ploegbazen, productieleiders en alle andere leidinggevenden 
U haalt meer rendement en plezier uit het werk. Een win-win situatie voor u en voor het bedrijf. De training wordt afgesloten met het VCM certificaat, een waardevol document dat getuigt van uw kennis over het voorkomen, hanteren en oplossen van conflicten en ‘gedoe’ op de werkvloer. 

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismakingsgesprek en/of voor een op maat gesneden offerte voor uw bedrijf / organisatie.


Uw investering voor een masterclass Teamleider Plus met een open inschrijving bedraagt Euro 1475,00.

Voor een masterclass waar 6 tot 10 personen van hetzelfde bedrijf aan deelnemen en die speciaal voor uw organisatie ontworpen en op maat gesneden wordt, maken wij graag een offerte.

VCM is een wettelijk erkende instelling voor kort beroepsonderwijs (CRKBO) en kan daardoor vrijstelling verlenen van BTW.  Dit kan interessant zijn voor bedrijven, organisaties en instellingen die niet btw-plichtig zijn.

Erkende opleidingen zijn fiscaal aftrekbaar. Informeer bij een boekhouder of bij de belastingdienst. Deze opleiding kenmerkt zich door hoogstaande kwaliteit en volledige compleetheid. Honderden handgeschreven reacties en testimonials van cursisten liggen ter inzage voor u klaar.

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


 

Deze masterclass is ook ideaal voor groepen van 6 tot 12 personen van hetzelfde bedrijf. Informeer naar de mogelijkheden. Cursusdagen worden in overleg met de opdrachtgever ingepland. 

Alle opleidingsdagen van dit voorjaar zijn i.v.m. het coronavirus uitgesteld. Met de aangemelde cursisten zijn nieuwe afspraken gemaakt.

De volgende groepen worden in september opgestart. Binnenkort verschijnen hier de data.

Website door Buro TARGET