Erkende korte beroepsopleidingen

VCM Team

Gerard van de Kerkhof is grondlegger en directeur van het erkende opleidingsinstituut VCM Opleiders. Hij is full certified ADR-registermediator en trainer. Tientallen jaren praktijkervaring in mediation, conflictcoaching en professionele communicatie zorgen ervoor dat Gerard zich direct inleeft in ieders situatie. Door deze kennis en ervaring met veel praktijkvoorbeelden op een zeer bijzondere wijze over te brengen, boekt elke cursist snel en opmerkelijke resultaten. Tevens is hij auteur van de bestseller "van nature vanzelfsprekend".
   
Mary Vermeulen is  full certified ADR-registermediator, coach en trainer, MFN (NMI) register-mediator., Noloc erkend loopbaanprofessional., Arbeids- en Organisatiepsycholoog. Auteur van de masterscriptie "Verschillen in interventiegedrag tussen A&O psycholoog-mediators en jurist-mediators". Ze behaalde haar doctoraal in de Fiscale Economie. Bij de VCM opleidingen Mediator, Conflictcoach en Familymediator onderricht Mary het vakinhoudelijke, de psychologische en juridische aspecten. Mary is tevens VCM mentor in de praktijk.
   
   

Henk Bukkems  is full certified ICR registercoach, Notarieel Jurist, Estate planner en SCE gecertificeerd Executeur. Tevens doceert hij erfrecht en familievermogensrecht aan de SBN opleiding (Stichting Beroepsopleiding Notariaat) en is gastdocent bij instellingen en opleidingen op het gebied van notarieel recht. Hij is een gerespecteerd auteur van veel gelezen boeken op het gebied van nalatenschappen en erfrecht die verschijnen bij uitgeverij Indicator. Bij de VCM opleiding tot Nalatenschapscoach onderricht Henk de vakinhoudelijk, juridische en fiscale aspecten. Henk is tevens mentor in de praktijk.

   

Hans Heijnen is als bedrijfskundige afgestudeerd aan de Radboud Universiteit. Daarna heeft hij 16 jaren voor de Rabobank gewerkt binnen het landelijke bedrijvensegment. In die hoedanigheid maakte Hans kennis met veel ondernemersvraagstukken. Sinds  2001 heeft hij een eigen praktijk waarbij de mens achter de ondernemer centraal staat. Dit komt tot uiting bij zijn werk als docent, trainer, (conflict) coach, ADR register mediator en bedrijfskundige. Hij is auteur van het boek ‘tien stappen op weg naar Persoonlijk Ondernemerschap’ en is ontwikkelaar van ‘Slow Insights’, een online tool die inzicht geeft in het leer- en ontwikkel vermogen van ondernemers. Bij de opleiding Erkend Ondernemerscoach traint/doceert Hans onderwerpen op het gebied van leiderschap, zeggenschap, vakmanschap en beterschap.

   

Arthur de Groot is NLP (Neuro linguisic programmeren) Master Practitioner, Coach, ADR Registermediator en Familymediator. Hij is gespecialiseerd in Systemisch Coachen, Familie- en Organisatieopstellingen, Traumazorg en Rouwprocessen. Als hoofdconducteur bij de NS en leidinggevende bij de politie heeft hij veel praktijkervaring opgedaan op het gebied van (groep)gedrag en communicatie. Dit maakt van hem een praktijkgerichte mediator, coach en trainer. Bij de VCM opleiding Erkend Nalatenschapscoach onderricht Arthur de sociaal- psychologische aspecten. Bij de Masterclass Teamleider Plus stuurt hij aan op kwaliteitsverbetering, positieve samenwerking, het voorkomen van onnodig ziekteverzuim, competenties, motivatie en successen.

   
Noortje Rutten studeerde af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen met als studierichting Notarieel Recht. Ze heeft veel praktijkervaring in administratieve, financiële en juridische zaken die spelen bij gebeurtenissen zoals ziekte, overlijden of echtscheiding. Ze is tevens ADR Erkend Mediator, ICR Erkend Nalatenschapscoach en is eigenaresse van bureau Consendo, uw steun voor nu en later. Noortje verzorgt de thema- en verdiepingsdagen voor de erkende Nalatenschapscoaches.
   
Sjoerd Aldenzee heeft 20 jaar ervaring in diverse marketing- en verkoopfuncties. Hij is eigenaar van buro TARGET. Sjoerd is Senior Marketing Professional, Senior Digital Professional en NIMA Qualified Lecturer. Hij beheert het VCM-kenniscentrum en adviseert cursisten op het gebied van ondernemersvaardigheden, offline en online marketing. Sjoerd is als full-certified ICR Ondernemerscoach ook betrokken bij de opleiding Ondernemerscoach.
   
Jo Lindelauf heeft 35 jaar ervaring in alle facetten van Human Resources en Timemanagement. Hij houdt zich vooral bezig met het ondersteunen van MKB-bedrijven. Daarnaast fungeert hij als arbeidscoach voor werkgevers. Tevens is hij onderhandelingspartner voor vakbonden en ondernemingsraden. Zijn echte kracht ligt in het persoonlijke contact met ondernemers om op die wijze gezamenlijk tot een bedrijf met een gezonde toekomst te komen. Jo is tevens ADR erkend registermediator. Bij de VCM opleiding Ondernemerscoach onderricht Jo de vakinhoudelijke aspecten van HR en timemanagement.
   

Camille Menge is het eerste aanspreekpunt voor kandidaatcursisten. Met een bijzondere accuratesse bemant hij de telefooncentrale.Tevens plant en maakt hij afspraken voor kennismakingsgesprekken.

   
   
   

Jolein van der Ven is afgestudeerd aan de Hogeschool voor Journalistiek. Als freelance journalist en eindredacteur is zij verantwoordelijk voor de eindredactie van alle VCM cursusmaterialen en nieuwsbrieven.

   

Dally S. Cabaylo is general assistant en gastvrouw. Tijdens de opleidingen verzorgt ze op een gastvrije manier koffie, thee, drankjes en versnaperingen. Dally stelt cursusboeken en lesmaterialen samen. Met veel passie verzorgt ze de inrichting van de VCM-locatie.

   

Dinie Vlemmix verzorgt de lunch voor cursisten. Dit is een gezellig en smaakvol rustpunt tijdens de opleidingen. Het geheel wordt met veel toewijding door Diny verzorgd.Professionaliteit met behoud van huiselijkheid in een typische Brabantse sfeer, staan bij Dinie hoog in het vaandel.

 

Website door Buro TARGET