top of page

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking. Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.

De opleiding is opgebouwd uit 7 modules. Totaal 7 opleidingsdagen. Enige thuisstudie is vereist.

Kernpunten van deze opleiding zijn:
Ondernemerschap  -  Coaching  -  Leer- & Ontwikkelvermogen  - 
Mens Oriëntatie  -  Interne Oriëntatie  -  Externe Oriëntatie  -  Coach Oriëntatie  -  Leiderschap  -  Zeggenschap  -  Vakmanschap  -  Beterschap.

Uw docenten/trainers (zie VCM Team)

Module 1:  Gerard van de Kerkhof
Module 2:  Hans Heijnen
Module 3:  Jo Lindelauf
Module 4:  Sjoerd Aldenzee
Module 5:  Hans Heijnen, Gerard van de Kerkhof
Module 6:  Kennistoets
Module 7:  Internationaal ADR/ICR Register

6EWP0313 BEWERKT.jpg
IMG_0130.jpeg

VCM Opleiders is een internationaal geaccrediteerd ADR en ICR Opleidingsagentschap en een wettelijk erkende instelling voor kort beroepsonderwijs (CRKBO). Erkende onderwijsinstelling voor diverse beroepsgroepen t.b.v. PE/CPD activiteiten. VCM Docenten/trainers zijn erkende autoriteiten in Nederland en België op hun specifieke vakgebied. Zie VCM Team. ADR/ICR Register is ISO 9001 gecertificeerd door Lloyds Register en staat onder toezicht van ICC Councel. Erkend als Qualified Assesment Program (QAP) door IMI Instituut.

Module 1: Persoonlijke (telefonisch) kennismakinggesprek met uitleg over de aanvangskwalificaties. Algemeen zijn deze als volgt:

 • Een HBO werk- en/of denkniveau

 • Werk- en levenservaring.Communicatieve en sociale vaardigheden

 • Affiniteit met ondernemen en ondernemers.

 • Aanvangskwalificaties worden individueel en op persoonlijk niveau gewaardeerd.


KLIK HIER voor dit gesprek. Het is altijd objectief, onafhankelijk, vrijblijvend en zonder kosten. Indien u n.a.v. een positief advies beslist het traject verder voortzetten, kunt u zich aanmelden voor deze opleiding.

Module 2: Mens-Oriëntatie / Coach-Oriëntatie

 • De mens achter de ondernemer. De mens achter de ondernemerscoach

 • De weg naar het ondernemerschap

 • Economische, psychologische en sociale drijfveren van de ondernemer

 • Waarom willen ondernemers een Ondernemerscoach?

 • Wat is coaching? Specifiek, wat is een Ondernemerscoach?

 • Rol en taak van de ondernemerscoach.

 • Coaching-modellen om in te zetten bij de ondernemer

 • De ondernemerscoach als specialist op Mens- Interne- en Externe Oriëntatie

 • De Ondernemerscoach als sparring-partner. Behoefte, doel van de ondernemer

 • Adviseur en/of doorverwijzer op organisatorisch, financieel en juridisch gebied

 • Wat kan de ondernemer zelf? Wat kan/wil de ondernemerscoach hierin betekenen

 • Creëren van een inspirerende en motiverende omgeving

 • Vaardigheden om een coachtraject succesvol uit te oefenen waaronder coachgerichte vraagstellingen, resultaatgerichte interactie, inspiratie / motivatie.

Module 3: Interne-Oriëntatie

 • Hoe kan de ondernemer gebruik maken van zijn/haar mogelijkheden of van de inzet van medewerkers die leiden tot betere prestaties

 • Coaching bij Instroom- Doorstroom- en Uitstroomprocessen

 • Timemanagement. Coaching bij timemanagement en projectplanning

 • Coaching bij onderscheid maken tussen belangrijke en onbelangrijke zaken.

Module 4: Externe-Oriëntatie

 • Herkennen en ontdekken van cultuur binnen het bedrijf

 • Herkennen en ontdekken van merkwaarde

 • In kaart brengen van specifieke klantbehoeften

 • Sociale Media: do’s & don’t

 • Kennis over- en coachen van ondernemers bij marketing- en verkoopstrategieën persoonlijke verkoop, sociale media

 • Kennis over- en coachen van ondernemers bij creëren van netwerken voor de ondernemer en de ondernemerscoach

 • Het succesvol opbouwen van een eigen ondernemerscoach-praktijk

 • Het professioneel positioneren in de markt van de Ondernemerscoach

 • Coachen van ondernemers bij professionele positionering in specifieke markten

 • Kennis over bestaande netwerk- en samenwerkingsconcepten

 • Kennis over- en coachen van ondernemers bij bepalen verdienmodellen

 • Opstellen van- en coachen van ondernemers bij het maken van een ondernemersplan, hoe, wanneer en waarom en/of waarom niet?

 • Uitleg over mogelijke aansluiting bij De Raad van Ondernemers.

Module 5: Leiderschap – Zeggenschap – Vakmanschap – Beterschap met het persoonlijk ontwikkelprofiel aan de hand van Slow Reflector*.

 • Inzicht in beperkende en stimulerende patronen, gewoonten, gevoelens en gedachten van de ondernemer. Aan de hand van het eigen profiel

 • Herkennen van mogelijkheden, hindernissen en valkuilen van de ondernemer

 • Bewust worden van de betekenis hiervan in de dagelijkse praktijk van de ondernemer

 • Gedragsvormen, communicatie, reflectie, uitstraling

 • Vaststellen leer- en ontwikkelvragen van de ondernemer.

*Slow Reflector is een speciaal ontwikkelde online tool waarmee leer-
en ontwikkelvermogen van ondernemers (uw toekomstige cliënten) vastgesteld worden. Hiermede kan het coach traject bepaald worden.
Na de opleiding krijgt u het gebruikersrecht op deze tool.

Module 6: Kennistoets

Bij voldoende resultaat gaat u naar module 7. Bij eventueel onvoldoende resultaat zijn er herkansingen mogelijk.

Module 7: Erkenning/Accreditatie

U wordt aangemeld bij het internationale ADR/ ICR Register en ontvangt een uitnodigingsmail met instructies om te registreren als officieel Erkend ICR Register Ondernemerscoach. Dit is de meest gerespecteerde en hoogst haalbare erkenning/accreditatie die er is op dit gebied.

De Raad van Ondernemers

Na de opleiding heeft u het recht (geen plicht) om aan te sluiten bij ‘De Raad van Ondernemers’. Dit is het kenniscentrum voor VCM opgeleide ondernemerscoaches. Aldus ook na de opleiding is het mogelijk om in contact te blijven met opleiders en mede-cursisten. Zo kunt u altijd een beroep doen op de kennis en ervaring van de anderen. Door deze kennisoverdracht leert u van elkaar en krijgt u voortdurend tips hoe business te genereren en uit te voeren. Ook kan een beroep gedaan worden op elkanders specialisaties waardoor onderlinge business-kansen bewerkstelligd worden.

Sommige cursisten geven aan dat ze gezamenlijke initiatieven willen ontwikkelen op het gebied van een uniforme uitstraling, communicatie en presentatie van de Ondernemerscoach-praktijk. U heeft altijd het recht (niet de plicht) om u hierbij aan te sluiten.

RAAD VAN ONDERNEMERS logo 2019.png
a d r
i c r
c r k b o
n v v b s
r v o
c e d e o
VCM-opleiders-Praktische-opleiding-award-blanco-RGB_edited.png
n r t o

Meest

praktische

opleiding

2023

VCM Opleiders is een officieel en wettelijk erkend opleidingsinstituut voor Korte Beroepsopleidingen (CRKBO)
en beschikt over het keurmerk van De Nederlandse Raad voor Training en Onderwijs (NRTO).

Tevens geaccrediteerd door het internationale ADR/ICR Register

bottom of page