top of page

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking. Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.

Uw docenten/trainers

Saskia Dierdorp en Cindy Notenboom

PGB
Een PGB is een Persoonlijk budget die je krijgt toegewezen vanuit een zorgkantoor en waar je zorg mee kan inkopen.

 • Het ontstaan van PGB

 • Hoe zit het pgb in elkaar

 • PGB Voorwaarden

 

Zin
Zin is een budget wat je krijgt vanuit de gemeente. Je krijgt een beschikking waarin de zorguren vermeld staan.

 • Wat is zin

 • Het verschil tussen PGB en Zin

 • Zin voorwaarden

 

WLZ
Wet langdurige zorg is voor mensen die lange tijd zorg nodig hebben

 • Wat is WLZ

 • VPT /MPT

 • Combinatie zorg

 • Hoge en lage bijdrage

 • Voor wie is WLZ

 • Aanvraag WLZ

 • Gewaarborgde hulp

 • Zorgkantoren

 • Mijn PGB Portaal

 

WMO
Wet maatschappelijke ondersteuning komt via de gemeente.

 • Ondersteuning thuis wonen

 • Ondersteuning die pas bij persoonlijke situatie

 • PGB

 • Eigen bijdrage WMO

 • Voor wie is WMO

 • Aanvragen WMO

 • Gemeente

 • Mijn PGB portaal

 

SVB
Sociale verzekeringsbank is de organisatie die alle betalingen regelt voor WLZ en WMO.

 • Wat is het SVB

 • Inloggen als wettelijk vertegenwoordiger

 • Mijn PGB portaal

 • Budgethouder

 • Verantwoording

 

Rechterlijke machtiging
Een rechterlijke machtiging is een machtiging om een opname of verblijf via de rechter te kunnen bewerkstellingen.

 • Wat is een RM

 • Wie kan de machtiging aanvragen

 • Wat heb je ervoor nodig om het aan te vragen

 • Wat is het verschil tussen een zorg machtiging en een RM

 

Praktijk

 • Wat zijn de taken van de mentor/bewindvoerder

 • Contact familie

 • Contact zorgverleners

 • Zorgoverleg

 • Zorgoverleg organiseren

6EWP0313 BEWERKT.jpg
IMG_0130.jpeg

VCM Opleiders is een officieel en wettelijk erkend opleidingsinstituut voor Korte Beroepsopleidingen (CRKBO)
en beschikt over het keurmerk van De Nederlandse Raad voor Training en Onderwijs (NRTO).

Tevens geaccrediteerd door het internationale ADR/ICR Register

bottom of page