Erkende korte beroepsopleidingen Masterclasses

Nalatenschapscoach

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.Bij het opstellen en afhandelen van een nalatenschap kiezen steeds meer mensen voor een VCM gecertificeerde en ICR erkende nalatenschapscoach. Dit zijn de beste kenmerken van  betrouwbaarheid,  kwaliteit en professionaliteit . Deze kenmerken zijn noodzakelijk voor het welslagen van uw toekomstige praktijk en zijn te verkrijgen d.m.v. het goed doorlopen van de VCM opleiding ‘Nalatenschapscoach Worden’. U wordt VCM gecertificeerd en ICR-erkend nalatenschapscoach. 

Uw VCM opleiding ‘Nalatenschapscoach Worden’ is ICR geaccrediteerd. Dit is de hoogst haalbare en meest gerespecteerde officiële internationale erkenning die er is op dit gebied. Het betekent dat deze opleiding garant staat voor de hoogste kwaliteit en op landelijk gebied de absolute toppositie inneemt. Tevens verplichten wij ons hierdoor om volgens de Europese richtlijnen voortdurend te werken aan kwalitatief hoogstaande educatie voor (toekomstige) nalatenschapscoaches. Na het behalen van de VCM-toets heeft u toegang  tot het ICR Register en bent u officieel VCM gecertificeerd en ICR-erkend nalatenschapscoach.

Concept, VCM kenniscentrum
Na de opleiding staat u er niet alleen voor. U heeft recht op toegang tot het VCM Kenniscentrum. Aldus: blijvende vakinhoudelijke ondersteuning in de praktijk met kennis, advies en direct bruikbare tips / handvaten voor effectieve opdrachtverwerving. 


Klik hier voor meer informatie m.b.t. het kenniscentrum.

 


Deze opleiding is internationaal erkend door het ADR Register en daardoor ISO 9001 gecertificeerd door LLoyds Register en staat onder toezicht van ICC Councel. Tevens erkend als Qualifying Assesment Program (QAP) door International Mediation Institute (IMI).

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.Steeds meer mensen willen reeds voor hun overlijden en in ieder geval bij overlijden de zaken rondom een erfenis goed geregeld hebben. Het aanwijzen van een familielid, vaak het oudste kind, als testamentair executeur behoort nog steeds tot een veel gekozen mogelijkheid. Met de beste intenties neemt het aangewezen familielid deze taak op zich. Echter, maar al te vaak blijkt dat hij of zij te weinig kennis van zaken heeft om dit in goede banen te leiden. De complexiteit van zaken rondom het nalatenschap wordt dan ook steeds meer onderkend. Juist daarom is nalatenschapscoach een beroep met toekomstmogelijkheden.

Nalatenschapscoaches werken soms in dienstverband maar meestal als zelfstandige dienstverlener. Sommigen richten zich geheel op nalatenschappen en anderen doen het in combinatie met andere activiteiten of werkzaamheden. Als nalatenschapscoach bepaalt u zelf het aantal uren dat u hieraan wilt besteden alsmede uw eigen tijdsindeling. VCM gecertificeerde, en ICR-erkende nalatenschapscoaches bepalen zelf het uurtarief. Afhankelijk van de aard en de zwaarte van de zaak liggen deze tussen Euro 100 en Euro 185,00 per uur.

 

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.De opleiding is opgebouwd uit 9 modules. Enige thuisstudie is vereist. Module 1 betreft de selectieprocedure en het telefonisch of persoonlijk kennismakingsgesprek. Modules 2 tot en met 8 betreffen de opleiding in een kleine groep van 8 tot 10 personen gedurende 7 dagen. Dit zijn 3 blokken van 2 dagen en 1 blok van 1 dag. Module 9 geeft u onbeperkt het recht om gebruik te maken van een VCM-mentor voor begeleiding in de praktijk. Tevens heeft u het recht om u aan te sluiten op het VCM Kenniscentrum.

Uw docenten/trainers
Module 1 en 2:  Gerard van de Kerkhof
Module 3 tot en met 5: Henk Bukkems
Module 6 en 7:  Arthur de Groot
Module 8: Gerard van de Kerkhof en Sjoerd Aldenzee
Module 9: VCM Kenniscentrum

 

Module 1: Telefonisch of persoonlijk kennismakings-  en adviesgesprek

U wordt uitgenodigd voor een telefonisch of persoonlijk kennismakings- en adviesgesprek indien redelijkerwijs blijkt dat u aan de aanvangskwalificaties voldoet. Dit zijn:

 • Een HBO werk- en/of denkniveau
 • Ruime werk- en levenservaring
 • Een ‘feeling’ voor financiële zaken met een goed ontwikkeld gevoel voor menselijke en emotionele aspecten

Tijdens dit gesprek bespreken wij uw aanvangskwalificaties en wordt bekeken in hoeverre u geschikt bent voor het beroep van nalatenschapscoach. Het is onze verantwoording dat het VCM certificaat en de ICR-erkenning alleen toekomt aan mensen die in staat zijn om de goede naam en de kwaliteit te blijven uitdragen.

Module 2:

 • Kennismaking met de groep en inventarisatie van individuele aandachtspunten en  vraagstukken m.b.t. de afwikkeling van nalatenschappen
 • Communicatie en presentatie voor de nalatenschapscoach

Vanwege verschillende achtergronden, disciplines en specialisaties van cursisten worden individuele aandachtspunten en vraagstukken m.b.t. de afwikkeling van nalatenschappen geïnventariseerd. Onder leiding van uw docent / trainer leert u hierdoor van elkaar en met elkaar.

Resultaatgerichte communicatie en presentatie met praktische verwijzingen naar de praktijk van een nalatenschapscoach. Dit zijn belangrijke vaardigheden om een nalatenschapszaak succesvol te regelen. Tijdens deze module wordt ook ruimschoots aandacht geschonken aan het opbouwen van uw praktijk. Het gaat er immers om wat u er straks in de praktijk mee kunt. Uw trainer/docent onderricht deze onderwerpen met spraakmakende praktijkvoorbeelden en bruikbare handvatten die direct inzetbaar zijn. Cursisten ervaren deze handvatten en vaardigheden als onmisbaar  en bovendien multidisciplinair toepasbaar.

Module 3 tot en met 5

Algemene kennis, juridisch en fiscale aspecten van een nalatenschap

 • Overlijden en openvallen van een nalatenschap
 • Versterferfrecht (algemeen)
 • Testamentair erfrecht
 • Legitieme portie en andere wettelijke rechten
 • Aanvaarding van een nalatenschap
 • Verklaring van erfrecht
 • De executeur
 • Stappenoverzicht: Afwikkeling van een nalatenschap
 • Bespreking literatuurlijst t.b.v. thuisstudie
 • Erfrecht en relaties: Samenwonen, geregistreerd partnerschap en huwelijk
 • Samenwoners met en zonder kinderen
 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap
 • huwelijksvermogensrecht
 • langstlevendenregeling vroeger en nu
 • onterven echtgenoten en kinderen
 • Samengestelde gezinnen
 • Testamentvormen samenwonenden en gehuwden
 • Wilsonbekwaamheid
 • Fiscale zaken, erf- en schenkbelasting
 • erfbelasting (tarieven en vrijstellingen)
 • schenkbelasting (tarieven en vrijstellingen)
 • Valkuilen erf- en schenkbelasting
 • Estate planning of nalatenschapsplanning
 • Praktijkgevallen

Module 6 en 7

 • Conflictdiagnose en conflictkennis
 • Nalatenschapsbemiddeling en interventiemogelijkheden
 • Harmonie scheppen en overeenstemming bereiken
 • Psychologische aspecten van rouw- en verliesverwerking
 • Kennis van onderhandelen en onderhandelingsstijlen
 • Resultaatgericht luisteren en vragen
 • Praktijksituaties, voorbeelden en praktijkoefeningen

Module 8

 • VCM certificering en toegang tot het ICR register
 • Visie en werkwijze van een VCM erkende ICR-geregistreerde nalatenschapscoach
 • Uitleg over het ICR Register
 • Het succesvol opbouwen van een eigen praktijk met praktijkoefeningen
 • Uitleg over aansluiting en gebruik van het VCM Kenniscentrum
 • Afleggen VCM vaardigheidstoets en certificering

Module 9

Actuele en permanente educatie d.m.v. aanmelding bij het VCM kenniscentrum.

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.Uw investering bedraagt € 3.450,-  excl. BTW. VCM is geregistreerd bij het Centraal Register voor Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en kan daardoor (aan particulieren)  zonder BTW factureren. U betaalt dan 0% BTW.

Deze opleiding komt in aanmerking voor  de STAP-regeling. Bedrijfsmatig zijn erkende opleidingen fiscaal aftrekbaar. Informeer bij een boekhouder of bij de belastingdienst. 

U krijgt
Deze opleiding kenmerkt zich door hoogstaande kwaliteit, volledige compleetheid en een internationale, onafhankelijke erkenning. Veel handgeschreven reacties en testimonials van cursisten liggen ter inzage voor u klaar. Verder:

 • Het VCM certificaat. Uw opleiding is ADR/ICR geaccrediteerd. Dus hiermede kunt u zich registreren in het ICR register. Bij registratie bent u officieel erkend ICR Register- Nalatenschapscoach
 • Het VCM handboek voor nalatenschapscoach, literatuurlijsten e.d
 • Blijvend recht op ondersteuning door een VCM mentor
 • Toegang tot het VCM Kenniscentrum met alle mogelijkheden en voordelen van dien.

 

PE-punten nodig voor uw beroepsgroep? Informeer naar de mogelijkheden.

Deze opleiding is internationaal erkend door het ADR Register en daardoor ISO 9001 gecertificeerd door LLoyds Register en staat onder toezicht van ICC Councel. Tevens erkend als Qualifying Assesment Program (QAP) door International Mediation Institute (IMI).

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


 

Groep januari/februari/maart 2023  (VOL)
Blok 1: maandag 16 en dinsdag 17 januari
Blok 2: maandag 30 en dinsdag 31 januari
Blok 3: vrijdag 17 februari
Blok 4: dinsdag 14 en woensdag 15 maart


Groep april/mei/juni 2023  (VOL)
Blok 1: woensdag 19 en donderdag 20 april
Blok 2: donderdag 4 en vrijdag 5 mei
Blok 3: vrijdag 12 mei
Blok 4: donderdag 1 en vrijdag 2 juni  

 

Groep mei/juni/juli 2023 (VOL)
Blok 1: donderdag 25 en vrijdag 26 mei
Blok 2: donderdag 8 en vrijdag 9 juni
Blok 3: dinsdag 27 juni
Blok 4: dinsdag 4 en woensdag 5 juli


Groep september/oktober/november 
Blok 1: donderdag 21 en vrijdag 22 september
Blok 2: dinsdag 3 en woensdag 4 oktober
Blok 3: vrijdag 13 oktober
Blok 4: woensdag 8 en donderdag 9 november

 

Website door Buro TARGET