Erkende korte beroepsopleidingen

Familymediator

Conflicten binnen een familie komen vaak voor. In sommige gevallen is de impact van het conflict op het gezin dusdanig groot dat een gespecialiseerde familiemediator wordt ingezet om te bemiddelen. Bijvoorbeeld in de partner-relationele sfeer, familie- of gezinsconflicten en natuurlijk bij echtscheidingen. Tijdens deze specialisatieopleiding komen naast de psychologische en gedragswetenschappelijke kanten ook de financiële en juridische aspecten van familieconflicten en echtscheidingen aan de orde. Deze opleiding is toegankelijk voor personen die de VCM basisopleiding tot ADR Registermediator of een andere erkende basisopleiding tot mediator succesvol hebben afgerond.

Uw VCM opleiding ‘Familymediator worden’ is ADR geaccrediteerd. Dit is de hoogst haalbare en meest  gerespecteerde officiële internationale erkenning die er is. Het betekent dat deze opleiding garant staat voor de hoogste kwaliteit en op landelijk gebied (Nederland en België) de absolute toppositie inneemt. Tevens verplichten wij ons hierdoor om volgens de Europese richtlijnen voortdurend te werken aan kwalitatieve educatie voor (toekomstige) mediators. Na het behalen van de VCM vaardigheidstoets en de ADR kennistoets bent u officieel VCM gecertificeerd en ADR erkend familymediator.

Concept, VCM kenniscentrum
Na de opleiding staat u er niet alleen voor. U heeft recht op toegang tot het VCM kenniscentrum. Aldus: blijvende vakinhoudelijke ondersteuning in de praktijk met kennis, advies en direct bruikbare tips / handvatten voor effectieve opdrachtverwerving. 

Klik hier voor meer informatie m.b.t. het kenniscentrum.

Tegenwoordig en in de toekomst wordt mediation op steeds meer gebieden toegepast. De voordelen van mediation t.o.v. een gerechtelijk procedure zijn de enorme kosten- en tijdsbesparingen en het feit dat bij mediation naar een oplossing gezocht wordt die alle betrokken partijen tot tevredenheid stemt.
Mediators werken soms in dienstverband maar meestal als zelfstandige dienstverlener. Sommigen richten zich geheel op mediation en anderen doen het in combinatie met andere activiteiten of werkzaamheden. Als mediator bepaalt u zelf het aantal uren wat u hieraan wilt besteden alsmede uw eigen tijdsindeling. VCM gecertificeerde en ADR registermediators en familymediators bepalen zelf het uurtarief. Afhankelijk van de aard en de zwaarte van de zaak liggen deze tussen Euro 100 en Euro 185,00 per uur.

De opleiding is opgebouwd uit 8 modules. Enige thuisstudie is vereist. Module 1 betreft de selectieprocedure en het telefonisch of persoonlijk kennismakingsgesprek. Modules 2 tot en met 7 betreffen de opleiding in een kleine groep van 8 tot 10 personen gedurende 6 dagen. Dit zijn 3 blokken van telkens 2 dagen. Module 8 geeft u onbeperkt het recht om gebruik te maken van een VCM mentor voor begeleiding in de praktijk. Tevens heeft u het recht om u aan te sluiten op het VCM kenniscentrum.

Uw docenten/trainers
Module 1:   Gerard van de Kerkhof
Module 2 tot en met 7: Mary Vermeulen / Henk Bukkems
Module 8: VCM Kenniscentrum

Module 1: Persoonlijke kennismakings-  en adviesgesprek

U wordt uitgenodigd voor het telefonsich of persoonlijk kennismakings- en adviesgesprek indien redelijkerwijs blijkt dat u aan de aanvangskwalificatie voldoet. Dit is:

Het succesvolle hebben afgerond van de VCM basisopleiding tot  ADR Registermediator of een andere erkende basisopleiding tot mediator

Tijdens dit gesprek bespreken wij uw aanvangskwalificaties en wordt bekeken in hoeverre u geschikt bent voor familymediator. Het is onze verantwoording dat het VCM certificaat en de ADR erkenning alleen toekomt aan mensen die in staat zijn om de goede naam en de kwaliteit te blijven uitdragen.

Module  2
Kennismaking en inleiding programma
Het mediationproces bij echtscheiding
Rol en houding van de mediator
De scheidingsmelding
Het familie- en gezinssysteem
Communicatie duiden en beïnvloeden

Module 3
Emoties en rouw bij echtscheiding
Psychologische escalatiemechanismen
Scheidingssignalen
Informeren van betrokkenen (scheidingsboodschap)
Tijdelijke afspraken
Praktische aspecten

Module  4
Betekenis van scheiding voor de kinderen
Informeren van de kinderen (paraplugesprek)
Communicatie tussen ouders en kind(eren)
Levensfasen en ontwikkeling
De rol van de mediator ten aanzien van de kinderen
Het zorgmodel

Module  5
Het ouderschapsplan
Het gezag
De omgangsregeling
Co-ouderschap
Begeleiden van de onderhandelingen
Samengestelde gezinnen

Module  6
Kinderalimentatie
Juridische aspecten
Behoefte en draagkracht
Bijzondere kosten en regelingen
Berekening
Kinderrekening

Module  7
Partneralimentatie
Samenwoners
Afkoop van alimentatie
Huwelijksvermogensrecht en testament
Vermogensverdeling
Het convenant
Voorbereiding op de ADR kennistoets
Afleggen VCM vaardigheidstoets en certificering.
De ADR kennistoets legt u op een zelf gekozen moment (online) af.

Module 8  
Actuele en permanente educatie d..m.v. aanmelding bij het VCM kenniscentrum.

Uw investering bedraagt € 2950,-- VCM is een wettelijk erkende instelling voor kort beroepsonderwijs (CRKBO) en daardoor vrijgesteld van BTW. U betaalt 0% BTW. Tevens zijn erkende opleidingen fiscaal aftrekbaar. Informeer bij een boekhouder of bij de belastingdienst. 

U krijgt
Deze opleiding kenmerkt zich door hoogstaande kwaliteit, volledige compleetheid en een internationale onafhankelijke erkenning. Honderden handgeschreven reacties en testimonials van cursisten liggen ter inzage voor u klaar.
Verder:

  • Het VCM certificaat. Uw opleiding is ADR geaccrditeerd. Dus hiermede kunt u zich registreren in het ADR register. Na het succesvol afleggen van de kennistoets en bij registratie bent u officieel erkend ADR Familymediator
  • Het VCM handboek voor familymediation, literatuurlijsten e.d.
  • Blijvend recht op ondersteuning door een VCM mentor
  • Toegang tot het VCM kenniscentrum met alle mogelijkheden en voordelen van dien.

Informeer naar de data en de beschikbare plaatsen.
Mail naar info@vcm-opleiders.nl of bel: 0493 344068.

 

Website door Buro TARGET