top of page

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking. Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.

De opleiding is opgebouwd uit 10 modules. Enige thuisstudie is vereist. Module 1 betreft de selectieprocedure en het persoonlijk (telefonisch) kennismakingsgesprek. Modules 2 tot en met 10 betreffen de opleiding in een kleine groep van 8 tot 10 personen gedurende 7 dagen. Dit zijn 3 blokken van 2 dagen en 1 blok van 1 dag.
 

Uw docenten/trainers
Module 1 en 2: Gerard van de Kerkhof
Module 3 en 4: Cindy Notenboom
Module 5 tot en met 8: Saskia Dierdorp
Module 9: Sjoerd Aldenzee

Module 10: Gerard van de Kerkhof en Saskia Dierdorp

6EWP0313 BEWERKT.jpg

VCM Opleiders is een internationaal geaccrediteerd ADR en ICR Opleidingsagentschap en een wettelijk erkende instelling voor kort beroepsonderwijs (CRKBO). Erkende onderwijsinstelling voor diverse beroepsgroepen t.b.v. PE/CPD activiteiten. VCM Docenten/trainers zijn erkende autoriteiten in Nederland en België op hun specifieke vakgebied. Zie VCM Team. ADR/ICR Register is ISO 9001 gecertificeerd door Lloyds Register en staat onder toezicht van ICC Councel. Erkend als Qualified Assesment Program (QAP) door IMI Instituut.

IMG_0130.jpeg

Module 1: Telefonisch of persoonlijk kennismakings- en adviesgesprek

U wordt uitgenodigd voor een persoonlijk (telefonisch) kennismakings- en adviesgesprek.

Tijdens dit gesprek bespreken wij de aanvangskwalificaties en wordt bekeken in hoeverre u geschikt bent voor het beroep van Professioneel Mentor. Het is onze verantwoording dat het VCM certificaat alleen toekomt aan mensen die in staat zijn om de goede naam en de kwaliteit van een Professionele Mentor te blijven uitdragen.

Module 2: Kennismaking met de groep en inventarisatie van individuele aandachtspunten

​Vanwege verschillende achtergronden, disciplines en specialisaties van cursisten worden individuele aandachtspunten en vraagstukken m.b.t. het mentorschap geïnventariseerd. Onder leiding van uw docent / trainer leert u hierdoor van elkaar en met elkaar.​​​

Module 3: Mentorschap algemeen

 • Ontstaansgeschiedenis en benaming Mentor

 • Rechtspraak

 • Familiaire- en Professionele Mentor

 • Betrokkenen

 • Taken en verplichtingen van de Mentor

 • Intake, akkoord en klachtenformulieren

 • Mentorschapsplan en bereidsverklaring

 • Aanvraag rechtbank

 • Praktijkoefeningen

Module 4: Mentorschap en de rechtbank​​​​

 • Aanvraag-Rechtbank

 • KVK, bank, VOG ed.

 • Integriteitsverklaring

 • Zelfstandig of onder een platform werken

 • Boekhouding (kort)

Module 5: Mentorschap in praktijk​​​​

 • De beschikking

 • Aanschrijven zorg ed.

 • Contact, afspraak en beginnen

 • Vervolg mentorschapsplan

Module 6: PGB Beheer​​​​

 • Ontstaan PGB

 • Hoe zit een PGB in elkaar?

 • PGB versus ZIN

 • WLZ, WMO

 • Soorten zorg en zorgwetten

Module 7: Beperkingen, aandoeningen, geweld en verslaving

 • Met welke beperkingen, aandoeningen krijg je te maken en hoe ga je daar mee om?

 • Wat doe je bij een cliënt die geweld wil gebruiken?

 • Hoe ga je om met verslavingsproblematiek?

 • Kan er sprake zijn van geweld en verslaving? Zo ja, hoe ga je er mee om?

Module 8: Zelfreflectie

 • Wat is zelfreflectie?

 • Leren en ontwikkelen via zelfreflectie

 • Zelfreflectie toepassen bij de client

Module 9: De praktijk van een Professionele Mentor

 • Het succesvol opbouwen van een eigen praktijk met praktijkvoorbeelden

 • Supervisie door ABO (gedurende 2 jaren)

 • Voorbereiding op de kennistoets en vaardigheidstoets en certificering

Module 10: Kennis- en vaardigheidstoets. Certificering en afsluiting

 • De opleiding wordt afgesloten met een kennis- en vaardigheidstoets

 • Je wordt VCM gecertificeerd.

VCM Opleiders is een officieel en wettelijk erkend opleidingsinstituut voor Korte Beroepsopleidingen (CRKBO)
en beschikt over het keurmerk van De Nederlandse Raad voor Training en Onderwijs (NRTO).

Tevens geaccrediteerd door het internationale ADR/ICR Register

bottom of page